HGB Complimentprijs 2016

De doelstelling van de complimentprijs: de HGB-Complimentprijs gaat naar die persoon of organisatie die in dat jaar een echt compliment verdient voor een activiteit die waardevol is voor de cultuurhistorie in de Beemster.
Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt. De eerste uitreiking vond plaats in 2002.

Het bestuur van het Historisch Genootschap Beemster heeft besloten dit jaar de HGB –Complimentprijs toe te kennen aan mevrouw Erny van de Kleut, maker van de website De Beemster Bengel, www.beemsterbengel.nl . Sinds augustus 2003 vormt zij de ‘éénvrouwsredactie’ van dit digitale nieuwsblad. Op haar website staat het volgende: ‘ De Beemster Bengel bericht over gebeurtenissen in, en nieuwtjes uit, de Beemster.’ Naast de belangstelling voor eigentijdse gebeurtenissen heeft mevrouw Van de Kleut ook veel oog voor de Beemster historie. Zij laat geen gelegenheid voorbij gaan om over actuele gebeurtenissen, die een historische lading hebben, te schrijven. Mevrouw Van de Kleut gaat zorgvuldig om met haar nieuwsarchief, een archief dat ook voor de toekomst van grote waarde zal zijn en te zijner tijd aan het Waterland Archief zal worden overgedragen.

Uit handen van de voorzitter ontvangt mevrouw Van de Kleut een boeket en een fraaie vaas met inscriptie.