AVG – HGB

Voorlopige privacyverklaring

Door het lidmaatschap van het HGB en/of de verbintenis als vrijwilliger bij een van de afdelingen, betekent dat het HGB van u gegevens geregistreerd heeft. In de nog op te stellen nieuwe privacyverklaring wordt aangegeven hoe hiermee wordt om gegaan en wat uw rechten zijn.
Als u nu al wilt weten welke gegevens van u binnen het HGB worden opgeslagen, kunt u contact opnemen met de secretaris van het HGB via info@historischgenootschapbeemster.nl.
Via de secretaris kunt u ook aangeven welke gegevens u eventueel wilt aanpassen. Het verwijderen van alle gegevens staat gelijk aan het opzeggen van het lidmaatschap van het HGB.

Het HGB registreert van haar leden en/of vrijwilligers de volgende persoonsgegevens:
– voorletters, familienaam, adres, postcode, woonplaats en e-mail adres
– geslacht, in de vorm van: “Dhr.”, “Mw.”,” Fam.”, “De heer”, “Mevrouw”, “De heer en mevrouw”
– of men erelid, gezinslid, of bedrijfslid is
De gegevens worden beheerd door de secretaris.
De gegevens worden gebruikt voor:
– verzending aan de leden van het historisch tijdschrift De Nieuwe Schouwschuit. Dit gebeurt door bezorging aan huis; voor leden buiten de Beemster gebeurt dit per post.
– verzending aan de leden van de periodieke Nieuwsbrief. Dit gebeurt bij voorkeur per e-mail; leden die geen prijs stellen/geen mogelijkheid hebben voor e-mail ontvangen de Nieuwsbrief per post.
– verzending aan leden van oproepen ter vergadering, uitnodiging voor lezingen van het HGB, en bijzondere gebeurtenissen als bijvoorbeeld de opening van een tentoonstelling in een van onze musea.
– de lidmaatschapskaarten.
– verzending aan leden van facturen voor de contributie, bijhouden van betaling en eventuele herinneringen. Hiervoor stelt de secretaris de daarvoor noodzakelijke gegevens beschikbaar aan de penningmeester.
– specifieke lijsten met deze gegevens noodzakelijk voor de taakuitvoering van de afdelingen (b.v. de dienstroosters van de musea). Deze lijsten worden in het algemeen beheerd door de afdelingssecretaris. Wilt u hiervan weten wat er geregistreerd is dan kunt u dit ook opvragen via info@historischgenootschapbeemster.nl.

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Hiervan wordt niet afgeweken anders dan met voorafgaande, nadrukkelijke toestemming van betrokkene.
Verzoeken van derden om onze leden te informeren over activiteiten van derden worden in principe afgewezen.

Op de homepagina van deze website kunt u onder het kopje: over-het-hgb¬ -> over-de-vereniging de verenigingsstructuur vinden. In het beleidsplan is de beschrijving en een organigram opgenomen.