HGB 75 jaar

DVD: HGB 75 jaarTer gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Historisch Genootschap kregen degenen die bij de jubileumviering aanwezig waren, een mooie DVD met filmmateriaal over de Beemster, de vereniging en haar activiteiten.

Deze DVD was verzorgd door de PR-commissie.