Symposium op 12 december 2015: “Tot op het bot uitgezocht”

Symposium Kerk

In 2011 werd naast de kerk in Middenbeemster een grote opgraving verricht op de plaats waar nu de nieuwe aanbouw staat. Op deze voormalige gemeentelijke begraafplaats werden meer dan 400 skeletten aangetroffen en geborgen voor wetenschappelijk onderzoek. Heel veel kinderen onder de 1 jaar, maar ook iemand van 94. Vreselijke gebitten, versleten gewrichten, Engelse ziekte, cholera, maar ook sporen van veel tot het laatst toe gezonde mensen. Wie waren deze mensen? Het zijn bijna allemaal familieleden van huidige Beemsterlingen die hier ook voorfamilie in de eerste helft van de 19e eeuw hadden.

Wee Ons Gebeente NHD Waterland 7-6-2012Op zaterdag 12 december 2015 organiseert het Historisch Genootschap Beemster, in nauwe samenwerking met de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden, een dag vullend publiekssymposium waarin resultaten van respectvol onderzoek aan botten en archieven worden gepresenteerd. Een tentoonstelling, lunch, workshops en gelegenheid tot vragen aan de onderzoekers horen er ook bij.

Dit is een vooraankondiging. Begin november volgt informatie over de kosten en wijze van aanmelden.