Symposium ‘Tot op het bot uitgezocht’ zeer succesvol verlopen!

Skelet Oly

De dochter van de heer Oly, liggend op de doodskist van Oly

12 december 2015 vond het symposium ‘Tot op het bot uigezocht’ plaats, het was een groot succes.

Hoe het begon

Naast de Hervormde kerk in Middenbeemster is enige jaren geleden een bijgebouw geplaatst, bedoeld om plaats te bieden aan o.a. vergaderruimtes en sanitaire voorzieningen. Aangezien er zich in de ondergrond restanten van een voormalige begraafplaats bevonden, moest er eerst archeologisch onderzoek worden verricht.
In 2011 zijn de stoffelijke resten van ruim 400 personen opgegraven door bureau Hollandia en het Osteoarcheologisch Laboratorium van de Universiteit Leiden. De gevonden skeletten zijn door een groep vrijwilligers van het HGB gereinigd en naar Leiden overgebracht voor  verder onderzoek. Daar hebben stafmedewerkers en studenten uitgebreid onderzoek gedaan naar o.a. ziekteprocessen, werkbelasting en slijtage, tabaksgebruik, symptomen van voedsel-schaarste, etc.

Een schat aan informatie

Vrijwilligers van het HGB hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan in begraafregisters, overlijdens- en geboorteregisters en andere archieven. Dat heeft een schat aan informatie opgeleverd over de ongeveer 2500 begravenen die in de periode 1830 t/m 1866 op de toenmalige Gemeentelijke begraafplaats ter aarde zijn besteld. Hierdoor konden niet alleen ongeveer 140 van de 400 skeletten aan een specifiek persoon worden gekoppeld, het gaf ook inzicht in bijv. herkomst  en sociaal-economische status , in zuigelingensterfte, levensverwachting, de algehele gezondheidstoestand van de Beemsterlingen, etc.

Symposium ‘Tot op het bot uitgezocht’

Op 12 december 2015 lieten het HGB en de onderzoekers van de Universiteit Leiden aan een breed publiek zien wat de resultaten van dit langlopende onderzoek zijn. Dit gebeurde in de vorm van een symposium ‘Tot op het bot uigezocht’ in de kerk te Middenbeemster. Er waren sprekers van bureau Hollandia, de Universiteit Leiden en het HGB. Verder was er een tentoonstelling van relevante documenten en objecten. Leidse onderzoekers gaven in workshops, aan de hand van enkele gevonden skeletten, aan kleine groepen uitleg over het wat en hoe van hun onderzoek. Er waren een aantal wereldprimeurs gevonden tijdens het onderzoek.
Van één van de skeletten, van de heer Dirk Oly, is het hoofd in klei gereconstrueerd en deze werd tijdens het symposium voor het eerst publiekelijk getoond.