Erelidmaatschap voor Mart Timmerman

Op 7 september 2015 is Mart overleden. Mart is voor het Historisch Genootschap Beemster, maar vooral voor het Agrarisch Museum Westerhem een bijzonder lid, vrijwilliger en bestuurder geweest.

L1080755

Uitreiking oorkonde aan zoon Martien

Vanaf het begin van het Agrarisch Museum Westerhem, dat was in 1999, was Mart hierbij betrokken. In het eerste jaar werd de stolp van Westerhem gerenoveerd en de voorwerpen die in het museum een plek zouden krijgen opgeknapt. Veel uren zijn besteed aan het schoonmaken, repareren, monteren, conserveren en het inrichten van het museum. In 2000 opende Westerhem haar poorten en Mart nam plaats in het bestuur en in de commissie die oordeelde over de aanname van nieuw ingebrachte voorwerpen. Samen met de andere bestuursleden en vrijwilligers heeft hij geholpen bij het samenstellen en het inrichten van de jaarlijks wisselende tentoonstellingen.

Mart had altijd als grootste wens om op het terrein van Westerhem een werkende brongasinstallatie te realiseren. Samen met de brongasvereniging werden de plannen uitgewerkt. De uitvoer werd op 17 april 2007 gestart. Mart sloeg op deze dag de eerste piketpaal in de grond. Na het nemen van verschillende hobbels en bobbels tijdens de bouwfase kon op 26 april 2008 de brongasinstallatie op feestelijk wijze officieel in gebruik genomen worden. De opening werd verricht op een door Mart eigenzinnig geregisseerde wijze. Er waren verschillende sprekers en na hun woordje moest de spreker de verpakking van een pakketje verwijderen en dan doorgeven aan de volgende spreker. Steeds weer nieuwe verpakkingen kwamen tevoorschijn. Totdat Mart aan het woord kwam. Hij was de laatste spreker en ontdeed het pakketje van de laatste verpakking. Daar kwam een kistje tevoorschijn met daarin een doosje met lange lucifers. Hiermee heeft Mart de brongasverlichting ontstoken en was de installatie officieel in bedrijf. Het doosje en de lucifers staan nog steeds bij de gaslampjes. Een foto van Mart van de openingshandeling staat in het kastje met de brongasspullen. De brongasinstallatie in Westerhem zal altijd een herinnering zijn aan Mart. Jaren lang was Mart, mede namens het Historisch Genootschap Beemster en het Agrarisch Museum Westerhem, bestuurslid van de brongasvereniging.

Rondleidingen waren een specialiteit van Mart. De groepen die Mart door het museum begeleidde hingen aan zijn lippen. Niet alleen het verhaal van het museum was zo boeiend, nee, vooral de anekdotes er omheen. Het was bij Mart zo dat een rondleiding van een uur altijd twee uur duurde.

Het is maar een heel kleine greep uit de geschiedenis van Mart en het Agrarisch Museum Westerhem. Zo heb ik niet verteld dat tijdens de werkochtenden Mart de zorg op zich nam om al het houtwerk (stoelen, tafels en de karren) in de was te zetten. Alle lederen tuigen met leervet behandelen. Over de brongasketel, die zeker eens per jaar een nieuwe laag zwarte teer kreeg. Dat hij tot twee jaar geleden regelmatig de wc uitboende en voorzag van de noodzakelijk reinigingsmiddelen en regelmatig met de zwabber de vlonders in de groep van de lange regel schoonmaakte. Dat hij de ragebol ter hand nam om al het spinrag te verwijderen. Mart hield van schoon. Zo zijn er nog vele andere dingen die Mart deed. Gewoon, op de achtergrond.

Voor al zijn inzet als vrijwilliger binnen het Historisch Genootschap Beemster en het Agrarisch Museum Westerhem in het algemeen en het brongas in het bijzonder, heeft Mart terecht op 25 april 2008 een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Door zijn inzet voor het Historisch Genootschap Beemster en het Agrarisch Museum Westerhem is het HGB-bestuur van mening dat Mart het erelidmaatschap verdient. Het is jammer dat hij te vroeg is overleden om dit erelidmaatschap zelf in ontvangst te mogen nemen. Om deze reden wordt Mart Timmerman postuum het erelidmaatschap van het Historisch Genootschap Beemster aangeboden.

We reiken het hierbij behorende oorkonde uit aan zijn zoon Martien, in de wetenschap dat de hele familie deze postume onderscheiding zeer waardeert.