Betje Wolff Auditorium geopend in Middelburg.

In het kader van het programma Zeeuwse Schrijvers heeft de Zeeuwse Bibliotheek besloten haar auditorium te voorzien van een nieuwe naam: het Betje Wolff Auditorium. Niet alleen aan Betje maar ook aan andere Zeeuwse schrijvers wil men meer aandacht geven. Heel eervol was dat de oud-voorzitter van het Betje Wolff Museum, mevr. Aafje de Jong, was uitgenodigd om op 16 september 2017 de opening te verrichten.

Er was een prachtig programma samengesteld:

  • Uitreiking van een boekje, waarin de de 10 beste verhalen over Betje.

Dit n.a.v. een schrijfwedstrijd dit voorjaar uitgeschreven.

  • Walcheren in vier gezangen; uitvoering door een tenor.
  • Het verhaal van Aafje: hoe ging het met Betje in de Beemster en daarna.
  • Film: Betje Wolff, een feministe in de Beemster.
  • Koffie toe, uiteraard met een Betje-bonbon!

Over de film was men zeer lovend.“Insturen voor de IDFA, insturen voor de Zeeuwse Filmdagen!” En de directeur en de bibliothecaris van historische boeken van de ZB willen binnenkort langskomen om onze collectie te bekijken. Trouwens, ook veel andere aanwezigen willen dat. Of dat allemaal gebeurt is natuurlijk een tweede. Hoe dan ook, Aafje heeft dit alles ervaren als “een mooie ochtend”. Op bijgevoegde foto ’s ziet u de provinciale bibliotheek en het moment van de officiële opening.