HGB Complimentprijs 2017 uitgereikt

HGB-Complimentprijs 2017
Het Historisch Genootschap Beemster looft jaarlijks een prijs uit aan een initiatief waarvan het bestuur meent dat het de Beemster in historische zin heeft verrijkt.
Dat kan een gebouw zijn dat prachtig is gerestaureerd, een website die aandacht heeft voor specifieke historische zaken, een oude bomensingel,….
Het bestuur vraagt hiervoor een advies aan de Afdeling Beemster Erfgoed. Deze mensen wikken en wegen en komen met een voordracht. Het bestuur bespreekt die en dan valt het besluit.

Op 4 december 2017 lanceerden Erfgoedvereniging Bond Heemschut, de boerderijenstichting Noord-Holland “Vrienden van de stolp” en het Westfries Genootschap de campagne “Red de stolp”.
Heel veel stolpen, de typische bouwwijze van de Noord-Hollandse boerderijen, worden om allerlei redenen in hun voortbestaan bedreigd.
In ons erfgoed Beemster, dat geroemd wordt om z’n prachtige stolpen, zijn er ook al veel verdwenen, of vervangen door een zogenaamde “nieuwe stolp”, die helaas nooit de originele, karakteristieke uitstraling hebben.

Gelukkig zijn er ook voorbeelden dat een stolp door zorgvuldig onderhoud, uitgevoerd met kennis van zaken, in originele staat behouden blijft. Zo’n stolp is “De Lepelaar”.
Deze boerderij werd in 1683 in opdracht van Cornelis Jbz. Ploegh, burgemeester van Jisp, gebouwd. De gevelsteen bevat het wapen van Jisp, een lepelaar. Het is één van de zeer weinige 17e eeuwse boerderijen die de Beemster nog heeft.

Niet alleen het gebouw, maar ook het omringende erf zijn nog bijna geheel origineel en in uitstekende staat van onderhoud. Dat originele blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de eigenaren bij het vervangen van het rietdak weer de oorspronkelijke configuratie hebben gekozen zonder de o-zo-populaire dakramen.
De familie Hartog heeft de stolp in 1979 gekocht van de laatste familie die daar boerde en hem uiterst zorgvuldig met besef van de historische waarde onderhouden.
Daarom heeft het HGB de Complimentprijs 2017 toegekend aan de familie Hartog.