Tentoonstelling ‘Beemster en Water’ geopend

Dit jaar heeft het Agrarisch Museum Westerhem een tentoonstelling ingericht over het waterbeheer in de Beemster. In vele panelen en in een videofilm wordt uitgelegd waar je mee te maken krijgt als je in een droogmakerij als de Beemster droge voeten moet krijgen maar vooral hoe deze droog te houden. Het gaat dan ook over inpoldering, droogmakerij en waterbeheer vanaf 1607 tot heden.
Op zaterdag 28 april 2018 is deze tentoonstelling geopend door Siem Jan Schenk, lid van het Dagelijks Bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Voorafgaand aan de opening hield de heer Schenk een zeer verhelderende lezing over het doen en laten van het Hoogheemraadschap, zowel in het verleden als het heden. De ongeveer 70 aanwezigen genoten zichtbaar van zijn verhaal. De vele onthullingen over wat het Waterschap doet, kwamen als een verrassing over.

Na de lezing hees de heer Schenk samen met Sieds Schregardus, de samensteller van de tentoonstelling, in de seinmast de blauwe vlag en verklaarde de tentoonstelling voor geopend. De seinmast staat in de voortuin van Westerhem.
De seinmast diende vroeger om aan te geven dat het waterpeil in het afwateringskanaal het Amsterdams Peil had bereikt en dat verdere bemaling direct gestopt moest worden. Een blauwe vlag en ’s nachts een seinlamp met kaarsverlichting gaf dit aan. Een tekstbord bij de seinmast legt dit precies uit.
Na de openingshandeling werden de gasten door de voorzitter van Westerhem, de heer Joop Kӧhne, uitgenodigd de tentoonstelling te bezoeken en onder het genot van een hapje en een drankje hierover na te praten.

Op de foto v.l.n.r.: Jan Bier (vrijwilliger van het museum), Dick Butter (wethouder gemeente Beemster), Siem Jan Schenk (lid dagelijks bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Joop Köhne (voorzitter van het museum) en Sieds Schregardus (vrijwilliger en samensteller tentoonstelling).

De gasten waren bijzonder onder de indruk van de tentoonstelling. Een mooi en goed compliment voor alle medewerkers van Westerhem die meegeholpen hebben deze tentoonstelling te realiseren.
De tentoonstelling is vanaf heden (mei 2018) te bezichtigen in het Agrarisch Museum Westerhem.
Tijdens de jaarlijkse Open Dag in de Beemster, op donderdag 10 mei, is het extra de moeite waard om een bezoek te brengen aan het museum. Op ambachtelijke wijze gaat een ‘wasvrouw’ laten zien hoe men vroeger de was deed. Ze nodigt vooral kinderen uit om haar te helpen, een hele belevenis!
Van harte welkom!

Jan Jobsis