Fotoavond ‘Werken op het land in vroegere jaren’

ER ZIJN GEEN PLAATSEN MEER BESCHIKBAAR VOOR DE FOTOAVONDEN.
IN FEBRUARI/MAART 2019 WORDEN ER WEER NIEUWE AVONDEN GEORGANISEERD.

 

De tuinders verbouwden hun producten op kleine perceeltjes grond, hier kwam veel handwerk bij kijken. Kassen waren er amper en het verbouwen van producten onder platglas was heel bewerkelijk. De meeste tuinderijen waren gevestigd in Zuidoostbeemster. De veeteelt was vroeger kleinschalig. Een boer had hooguit 20 tot 25 koeien die met de hand gemolken werden. Het grasmaaien gebeurde nog met de zeis en het hooien was bijzonder tijdrovend. Ook werd de mest met de kruiwagen naar de mestvaalt gereden. De akkerbouwers moesten vroeger de aardappelen met de hand poten en met de hand rooien. Tarwe werd handmatig gemaaid met de sikkel waarna de schoven tegen elkaar werden gezet om te drogen. Daarna bracht men de schoven naar de boerderij waar het op grote klampen werd gezet tot de rondtrekkende dorsmachine langskwam om te dorsen.

 

Wilt u graag deze fotoavond van het Historisch Genootschap Beemster bijwonen? U bent van harte welkom op:

maandag 5 november, aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur) in de Z-inn Kapel,
Pr. Wilhelminasingel 37A, Zuidoostbeemster. DEZE AVOND IS VOL!

donderdag 29 november, aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur) in Onder de Linden, Middenweg 150, Middenbeemster. DEZE AVOND IS VOL!

Reserveren verplicht

We ontvangen uw reservering graag via:
info@historischgenootschapbeemster.nl of telefonisch via 0299-673500 (Hilda Reijm), onder vermelding van naam, datum en aantal personen.

Voor HGB leden, op vertoon van hun lidmaatschapskaart (op de kaart staat voor hoeveel personen die geldig is), is de toegang gratis. Voor introducés en belangstellenden bedraagt de entree
€ 3,50. Wordt u op deze avond lid van het HGB dan is de entree alsnog gratis.