Vrijwilligers gezocht!

Meel verkopen in de winkel bij molen De Nachtegaal, meedoen met het educatieproject, bezoekers ontvangen in de musea. Het zijn zomaar een paar willekeurige werkzaamheden bij diverse afdelingen van het HGB. Vrijwilligerswerk is leuk en het geeft veel voldoening! En doordat er goede roosters zijn gemaakt, neemt het beslist niet veel tijd in beslag.
Ook jongeren zijn van harte welkom. Tijdens een tussenjaar of na afronding van een studie. Vrijwilligerswerk wordt altijd bijzonder gewaardeerd op je CV!

Twijfel niet en draai mee met het HGB!
We zoeken vrijwilligers voor:

Betje Wolff museum 
 –
voor hulp bij educatieve projecten (tijdsduur: wisselend aantal dagen, naar keuze, in mei en juli)
– met belangstelling voor de collectie, het onderhouden ervan, de administratie en het meedenken over een tentoonstelling
  (tijdsduur: enkele dagdelen per maand)
– als gastvrouw of gastheer tijdens de openingstijden van het museum (10 dagen verdeeld over het zomerseizoen en 3 à 4 zondagmiddagen in het winterseizoen)
– voor het schoonmaken van het museum (2 x per jaar)
– met bestuurlijke ervaring en belangstelling.
Nadere informatie: Aafje de Jong (aafje.dejong@planet.nl of 0299-427800).

Agrarisch Museum Westerhem
– voor hulp bij educatieve projecten (tijdsduur: wisselend aantal dagen, naar keuze, in mei)
– met belangstelling voor de collectie, het onderhouden ervan, de administratie en het meedenken over een tentoonstelling
  (tijdsduur: enkele dagdelen per maand)
– als gastvrouw of gastheer/gids tijdens de openingstijden van het museum (10 dagen verdeeld over het zomerseizoen en 3 à 4 zondagmiddagen in het winterseizoen)
– voor het verrichten van diverse hand– en spandiensten in en rond het museum
– met bestuurlijke ervaring en belangstelling.
Vraag nadere informatie bij: info@historischgenootschapbeemster.nl

Beemster Erfgoed
De afdeling Beemster Erfgoed heeft ruimte voor twee vrijwilligers die willen meedenken en meehandelen op o.a. de volgende gebieden:
– de opstelling van een Beemster historische canon;
– inventarisatie en beschrijving van objecten, krantenknipsels en documenten;
– (archief)onderzoek n.a.v. vragen door leden van het HGB en derden over Beemster historische onderwerpen;
– praktische hand- en spandiensten op het gebied van monumentenzorg (inventarisatie) en archeologie;
– meedoen aan de maandelijkse HGB-inloopavond, enz.
Eigen inbreng wordt op prijs gesteld, evenals bereidheid om in teamverband werkzaam te zijn. Geschat tijdsbeslag: 1 à 2 dagdelen per week of per 14 dagen.
Nadere informatie: V.S.E. Falger, via v.falger@gmail.com of tel. 0299-687434.

Molen De Nachtegaal
Onze gezellige molenploeg is dringend op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers:
Vrijwillig molenaar(s) of vrijwilliger(s) m/v die opgeleid wil worden tot molenaar.
Een enthousiaste vrijwilliger voor de molenwinkel. Bij voorkeur met affiniteit voor bakken van brood of andere mixen, om zo nodig klanten te kunnen adviseren. Indien nodig werkt hij/zij mee met het uitvullen van zakjes mix en draagt ook mede zorg voor een schone winkel.Het aantal in te roosteren uren/dagen wordt in overleg vastgesteld. Heb je belangstelling voor (koren)molens in het algemeen en/of De Nachtegaal in het bijzonder dan ben je meer dan welkom en kom dan gauw eens op de koffie.
De molen is geopend op woensdag van 12.00 -16.00 uur en op zaterdag van 10.00 -16.00 uur of neem contact op met Els Steen (secretaris) tel. 0299-683737.