Archeologisch onderzoek in Westbeemster

Op het paardenveldje van boerderij ‘Laanzicht’ in West-Beemster heeft een niet-grondverstorend onderzoek naar de mogelijke fundamenten van deze vroegere buitenplaats plaatsgevonden.
Pieter Floore van archeologisch bureau Hollandia had de leiding. Samen met een van zijn collega’s deed hij diepe grondboringen en zette de hoogteverschillen m.b.v. GPS in een computerbestand. Vier vrijwilligers van de ad hoc werkgroep archeologie van het HGB deden kleinere boringen en sloegen piketpaaltjes op plaatsen waar (bak)stenen werden aangetikt.
Met prikstokken en grondboren kon het perceel grofweg in kaart worden gebracht en kon men middels het ‘uitlezen’ van de opgegraven grond eeuwenlang ’terugkijken’. 
Het is nog te vroeg om er conclusies aan te verbinden, het onderzoek naar deze buitenplaats wordt vervolgd.

Foto’s: Geert Heikens