Roman Sara Burgerhart in Canon Nederland

Erg mooi nieuws voor alle betrokkenen van het Betje Wolff museum. De opname van deze historische roman betekent veel voor het museum, ook wel een schrijvershuis genaamd.

Sara Burgerhart is representatief voor de Nederlandse Verlichting, die tot bloei komt in de achttiende eeuw. De Verlichting is een brede intellectuele, culturele beweging, die het gezond verstand als remedie tegen maatschappelijke problemen beschouwt. Nederlandse schrijvers verspreiden burgerlijke principes vanuit een christelijke invalshoek. Hoe gematigd hun opvattingen soms ook zijn, ze zijn kritisch over het bestaand gezag. Zo stellen ze vragen over de kerkelijke leer en zijn ze voorstander van een actievere deelname van vrouwen aan het maatschappelijke debat. De opvoeding van kinderen tot goede en deugdzame burgers staat centraal en wordt gezien als de basis van een gelukkige en evenwichtige maatschappij.

Sara Burgerhart is het bekendste werk van Betje Wolff en Aagje Deken. Het is een briefroman met autobiografische elementen. Net als Deken is hoofdpersonage Sara Burgerhart wees. Net als Wolff wordt ze maatschappelijk veroordeeld vanwege een stukgelopen liefdesrelatie. Wolff en Deken schrijven in het boek over een thema dat iedereen aanspreekt: de zoektocht van een jonge vrouw naar het geluk in de liefde. 

De boodschap van de auteurs is revolutionair: trouw niet voor het geld maar om de liefde. Ze benadrukken dat vrouwen hun verstand moeten ontwikkelen en zelfstandig keuzes moeten maken. Een typisch verlicht boek dus, waarmee ze de ‘Nederlandse juffers’ willen aanmoedigen zich vrij te ontwikkelen. Die vrije ontwikkeling moet overigens wel passen bij hun rol als vrouw, die in die tijd anders is dan de rol van de man. Maar dat mag niet verhinderen dat vrouwen over alles kunnen meepraten en meedenken.

En laat nu net in de afgelopen week een mevrouw uit Beverwijk, Geertje French, deze originele roman erven! Van onschatbare waarde, deze eerste druk van dit boek uit 1782. Ze is er ontzettend verguld mee en zorgt ervoor dat het in het schrijvershuisje van Betje Wolff en Aagje Deken in Beverwijk terechtkomt. 

juni 2020