De nieuwe gemeente Purmerend en het HGB

Het bestuur van het Historisch Genootschap Beemster (HGB) heeft middels een brief aan de politieke partijen gevraagd om in hun partij- en verkiezingsprogramma de nodige aandacht aan de Beemster te schenken. Niet iedere Purmerender is op de hoogte hoe mooi en belangrijk de Beemster is en welke rol het HGB hierin speelt. Het HGB komt op voor de Beemster.

De wensen van het HGB

Het HGB is een politiek onafhankelijke vereniging die zich inzet om de historie van de Beemster in de belangstelling te houden, ook in de nieuwe gemeente Purmerend. Zo ziet het HGB graag dat de Beemster Werelderfgoedstatus, de cultuurhistorie en het landschap behouden blijft. Het HGB wil zelfstandig blijven, maar sluit samenwerking met anderen niet uit. Zij gaan er vanuit dat de nieuwe politiek dit bevordert. Het HGB wil ook een gelijkwaardige behandeling zoals de Purmerendse gelijksoortige instellingen die kennen en dat de financiële ondersteuning blijft zoals die nu is. Er zijn ontwikkelingen gaande om het complex Westerhem om te vormen tot een Beemster Werelderfgoed Bezoekerscentrum met daarbij een Beemster Museum. Dit om het toerisme te bevorderen. Hierbij is de hulp van de nieuwe gemeente Purmerend en de politiek noodzakelijk. Maar het HGB vindt ook dat de beide Beemster musea een plaats moeten krijgen in de educatieve programma’s voor scholen.

Het bestuur van het HGB heeft alle politieke partijen uitgenodigd kennis te maken met het werk en activiteiten van het HGB. Op deze website kunt u lezen wat het HGB allemaal doet en welke belangen worden behartigd.

Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust via info@historischgenootschapbeemster.nl.
Ook suggesties zijn welkom. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger voor een van de afdelingen of als lid, gebruik dan ook dit mailadres, of stuur een brief naar: HGB, Postbus 73, 1462 ZH Middenbeemster.

 

 Het HGB vertrouwt in de toekomst, maar daar is de steun vanuit de politiek zeker bij nodig.