Hoeveel weegt mijn caravan/camper?

Binnenkort op pad met de caravan of camper? Ze staan klaar om, onder uw leiding, de weg op te gaan. Onder uw leiding wil ook zeggen dat u verantwoordelijk bent voor overtreding van regels die door autoriteiten worden opgemerkt. Dat kan bijvoorbeeld een te hoog gewicht van uw voertuig of caravan zijn. Om daarover niet te worden aangesproken doet u er goed aan om een bezoek te brengen aan een weegbrug. Er staat er één in de Beemster aan de Jisperweg/kruising Volgerweg, eigendom van het Historisch Genootschap Beemster. De weegbrug is kortgeleden gereviseerd en door Precia-Molen geijkt.

Door gebruik te maken van die weegbrug zult u een goed gevoel krijgen want u voorkomt een bekeuring en met het geringe bedrag (€ 5,-) aan weeggeld draagt u bij aan behoud van cultureel erfgoed. U kunt er in principe altijd terecht, maar u moet wel een afspraak maken met de weger van dienst via 06 83 89 97 03.