Beemster Tegel en afscheid

De Algemene Leden Vergadering van het Historisch Genootschap Beemster kon niet plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen.

Het Algemeen bestuur heeft op deze avond een extra bestuursvergadering uitgeschreven om een tweetal belangrijke zaken af te handelen die oorspronkelijk tijdens de ALV-HGB zouden plaatsvinden. Met slechts enkele genodigden kon dit plaatsvinden in het Agrarisch Museum Westerhem.

Gemeentelijke onderscheiding voor de heer V.S.E. Falger

Tot zijn grote verrassing kreeg de heer V.S.E. Falger uit handen van burgemeester Karen Heerschop de Beemster Tegel uitgereikt. Hij ontving deze onderscheiding vanwege zijn grote inzet voor de historie van de Beemster en de daaraan verbonden onderzoeken. De voordracht voor deze Beemster Tegel was verzorgd door mevrouw E. van de Kleut. Na een opsomming van de “wapenfeiten” werd de Beemster Tegel overhandigd, vergezeld van een mooi boeket bloemen. Hierna overhandigde Aafje de Jong, namens het HGB, een boeket bloemen aan de heer Falger. Enigszins beduusd sprak hij een dankwoord uit waarbij een aanvulling van zijn “wapenfeiten” het beeld van zijn werkzaamheden compleet maakte.

De heer Falger vertelt:

“Ik heb mijn beloning altijd gevonden in de voldoening die de vele, verschillende werkzaamheden in HGB-verband mij schonken. Wroeten in de aarde, in de archieven, in de boeken, en daar op enige manier verslag van doen was en is nog steeds mijn grote voorliefde. Het HGB is daarvoor het natuurlijke kader, uiteraard met de vele mensen die ik daarin regelmatig ontmoet. Wat is er mooier dan met anderen constructief cultuurhistorisch bezig te zijn en zo op een voor mij eigenlijk verrassende manier aan het compleet andere eind van het sociale spectrum actief te zijn (het ene eind is mijn oorspronkelijke academische specialisatie in de internationale politieke en economische betrekkingen). Ik ben onze vereniging zeer erkentelijk mij zo te kunnen botvieren”. 

 

 

Afscheid Kees de Groot

Waarnemend voorzitter Bert Jaarsma schetste in een mooie presentatie het wel en wee van het 8-jarig voorzitterschap van Kees de Groot. Kees heeft onlangs aangegeven, wegens gezondheidsredenen, te stoppen als voorzitter van het HGB. Het bestuur van het HGB heeft dit verzoek ingewilligd.
Aafje de Jong overhandigde een kunstwerk van Bob Ernsting aan Kees en een boeket bloemen aan zijn vrouw Janny.
Kees sprak in zijn dankwoord de waardering uit voor de samenwerking in het bestuur, ook in moeilijke tijden en kijkt terug op een mooie periode.

Foto’s: Jan Jobsis