Kleine fusietentoonstelling in stadhuis Purmerend

De afdeling Beemster Erfgoed werd een aantal maanden geleden gevraagd mee te denken en mee te helpen bij het opzetten van een drie maanden durende tentoonstelling in het stadhuis van Purmerend ter gelegenheid van de fusie per 1 januari 2022. Ook de VHP (Vereniging Historisch Purmerend) kreeg die uitnodiging en zo zaten Alie Vis en de heer Falger opeens in onze mooie BE-kamer aan tafel met twee Purmerender cultuurambtenaren en Gerard Schotsman (voorzitter VHP) en Thom Schreuder (secretaris). U kunt zich voorstellen dat de Purmerender delegaties onder de indruk waren van ons onderkomen. Misschien dat ook de voorsprong van onze historische vereniging in termen van historische kennis en voorwerpen die met de Beemster te maken hebben er voor zorgde dat wij een aanzienlijk stempel konden drukken op de verschillende voornemens. De gemeente Purmerend en VHP zijn erin geslaagd om bepaalde materialen in bruikleen te krijgen.  

Hoofdthema was ‘verbinding’ tussen beide nu nog zelfstandige gemeenten. De opening van de tentoonstelling kreeg vorm in een sketch van Geert Heikens en Dick Blokker. Daarin ging het over de motie tegen de landhonger van Purmerend in 1920 maar ook over de samenwerking die al eerder bestond, zoals de groenteveiling, BEP en zwembad de Wilgenhoek. Aan de wanden en in twee vitrines zijn objecten te zien die deze samenhang ook belichamen: de stoomtram, de Beemster brug en de fotoportretten van de Beemster burgemeesters en Don Bijl. Bijzonder zijn de zg. bodebussen, een soort identificatieinsignes van het polderschap en de stad Purmerend uit de 18e eeuw. Ook de oude ambtsketen van Beemster is daar te zien, samen met foto’s van de moderne ambtsketens van beide burgemeesters. Boeken, affiches, folders en niet te vergeten de gemeentevlaggen van beide gemeenten. Burgemeester Don Bijl zei na de opening dat het hem was opgevallen dat de Beemster vlag zo veel te zien is, terwijl die van Purmerend nooit getoond wordt. Hoewel beide vlaggen officieel vervallen per 1 januari a.s., houden wij de vierkleur natuurlijk in ere. De tentoonstelling werd geopend na afloop van de laatste gezamenlijke vergadering van beide gemeentebesturen. Ook na de fusie blijft de Beemster als eigen identiteit bestaan.