Betje Wolff in de prijzen

De actie liep gedurende de maand maart en bood leden van de coöperatieve Rabobank en Rabobankrekeninghouders de mogelijkheid om een stem uit te brengen op een maatschappelijk gebouw naar keuze die deelnamen aan deze actie. Bij voldoende stemmen zou de Rabobank voor 50% bijdragen aan de aanschaf- en installatiekosten van zonnepanelen (zie ook elders het nieuwsbericht via de button Nieuws-Betje Wolff museum).
Het bestuur en vrijwilligers van het Betje Wolff Museum waren zeer verheugd toen zij vernamen dat het museum als één van de winnaars uit de bus kwam. Zij danken u hartelijk voor uw stem!

v.l.n.r. Aafje de Jong, Rob de Neve (Rabobank), Adri Martens en Ad Koopmans.

Door deze bijdrage kan er weer een vervolgstap gezet worden in het verduurzamen van het Betje Wolff museum.