De Beemster Weegbrug

Vroeger, toen de suikerbieten nog aan het einde van de Jisperweg in een schuit werden gestort om vervoerd te worden naar de suikerfabriek, was de vracht even daarvoor gewogen op de weegbrug op de hoek Jisperweg/Volgerweg. Maar vanaf 1975 gebeurt dat niet meer, en ook andere landbouwproducten werden minder vaak aangeboden. Bovendien ontgroeide de landbouw het weegvermogen van de weegbrug (max. 25 ton). Ze raakte in verval en een belangrijk stuk agrarisch erfgoed dreigde te verdwijnen. De overbuurman zag het met lede ogen aan en activeerde het Historisch Genootschap Beemster. Die renoveerde, met hulp van sponsors en vrijwilligers de weegbrug, en Precia Molen ijkte haar. Dat was enige jaren geleden en sindsdien kan de weegbrug weer nauwkeurig wegen. De landbouw als klant komt niet meer terug – om inkomsten te genereren moet de weegbrug omzien naar andere klanten. Gelukkig zijn die er, want de weegbrug is uitermate geschikt om caravans en campers te wegen. Dat komt goed van pas, want wie met een te zware caravan of camper op pad gaat vraagt om een bekeuring die de kosten van een weging (€ 5,-) ver te boven gaat. Even de weegmeester bellen op 06 83 89 97 03 om een afspraak te maken. Daarmee helpt u bovendien mee aan instandhouding van een stuk agrarisch erfgoed.
Maar een paard wegen kan natuurlijk ook.

De weegbrug vanuit de lucht