In memoriam Hilda Reijm-Helder, 1954-2022

‘De ervaring heeft geleerd dat wanneer verenigingen horen dat iemand met zijn werkzame leven stopt al snel een beroep wordt gedaan op die persoon’.
Dat waren Hilda’s woorden in maart 2012, het moment dat zij werd benaderd door het Historisch Genootschap Beemster (HGB) met de vraag of zij een bestuursfunctie wilde vervullen. Het HGB is dan al geen onbekende vereniging voor Hilda. Haar echtgenoot Arie was jarenlang penningmeester binnen het bestuur. Het gezin was zo verweven met het HGB dat de kinderen zeiden dat Arie samenwoonde met Betje Wolff, aldus Hilda.

Met Bert Jaarsma en Kees de Groot foto: Geert Heikens

De gedecoreerden en partners, 26 april 2018 foto: Geert Heikens

Hilda vond het toen al een geweldige vereniging met enthousiaste besturen en vrijwilligers waaraan ze graag haar steentje wilde bijdragen. Ze werd secretaris van het algemeen bestuur. Na verloop van tijd kwamen daar meerdere functies bij andere afdelingen binnen het HGB bij. Haar werkzaamheden deed ze vol overgave en met een enorme toewijding. Punctueel, verzorgd en met oog voor ieders mening. Ze vond het belangrijk dat besluiten democratisch werden genomen. Ze stond voor verbinding en harmonie zonder bevooroordeeld te zijn. Ze hechtte grote waarde aan inspraak en meedenken. Alleen op die manier bereik je samen mooie dingen. Ze kon ook kritisch zijn en duidelijk; je wist meteen waar je aan toe was. Maar altijd op een prettige en respectvolle manier. Met haar plezierige manier van communiceren, zowel telefonisch als via de mail, was het ontzettend fijn om met haar samen te werken (“Toch bel ik liever even hoor, pratend komt het beter over dan via de mail”). Ze cijferde zichzelf eigenlijk altijd weg, toonde veel belangstelling voor anderen en bleef zelf bescheiden op de achtergrond. Een stille kracht die bergen vrijwilligerswerk heeft verzet. De waardering hiervoor kwam tot uiting op 26 april 2018 toen er een Koninklijke Onderscheiding aan haar werd uitgereikt, Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een meer dan terechte kroon op al haar verdiensten en jarenlange inzet. Niet alleen voor het HGB, maar ook voor andere organisaties.

Hilda werd in mei 2021 ernstig ziek. Het is een zwaar en emotioneel jaar geweest waarin haar echtgenoot Arie zo goed en zo kwaad als het ging, het secretariaat van het HGB draaiende heeft gehouden. Het HGB is hem hier zeer dankbaar voor. Hilda gaf zelf aan wanneer er weer wat meer ‘ups’ dan ‘downs’ waren; dan meldde ze zich weer met een mail of telefoontje. Tot het laatste moment betrokken en alles wat binnen haar vermogen lag weer oppakken. Ze ervaarde die momenten als een ‘feestje’.

Met het overlijden van Hilda verliest het HGB een zeer gewaardeerd en enthousiast bestuurslid, maar bovenal een warme en hartelijke vrouw met een groot hart voor iedereen om haar heen. Haar positieve instelling en enorme betrokkenheid blijven voor altijd in onze herinnering. Het bestuur, de vrijwilligers en de leden zullen haar erg gaan missen.