Lezing over Beemster erfgoedkaart

Martin Deinum, cultuurhistoricus en medewerker cultureel erfgoed van de gemeente Purmerend, vertelde aan de hand van deze kaart het verhaal van de geschiedenis en het erfgoed van de Beemster. Op deze via internet raadpleegbare digitale kaart is het erfgoed van de Beemster afgebeeld. Dit zijn onder meer de historische wegen en waterlopen, de rijksmonumenten en de forten van de Stelling van Amsterdam. Maar ook verdwenen erfgoed als de molengangen die de Beemster droog hielden en de buitenplaatsen die ooit de Beemster hebben gesierd, staat erop afgebeeld. Onlangs is de kaart op deze website geplaatst.