Stemt u ook op het HGB?

Gelet op de ontwikkelingen op het gebied van onder andere energiekosten, heeft de vereniging meer dan ooit extra financiële steun nodig in de vorm van uw stem!
Zo kunnen we blijven investeren in het behoud van de gebouwen en de waardevolle collecties, maar zeker ook in de continuering van alle werkzaamheden bij de verschillende afdelingen, ook wanneer de kosten voor bijvoorbeeld zaalhuur hoger worden.
Daarnaast staat de digitale ontwikkeling niet stil, ook hierin wil de vereniging investeren en meegaan met de tijd.

Daarom was het HGB weer aangemeld voor de jaarlijkse Rabo ClubSupport actie.