Word Vriend van het Historisch Brandweermaterieel

Maar onderhoud kost geld en de stichting wil er alles aan doen om de inzetbaarheid van deze brandweerauto te waarborgen.

Een stukje achtergrondinformatie:

De aankoop van deze brandweerauto was het moment waarop de Vrijwillige Brandweer Beemster werd opgericht.

Ongeveer 30 jaar terug hebben we de hand kunnen leggen op de T Ford zoals die verschillende branden in de Beemster heeft geblust. Vele uren zijn er door een aantal vrijwilligers gestoken in de restauratie van dit brandweervoertuig.

Een aantal jaren geleden zijn alle gemeentelijke brandweerkorpsen opgegaan in de VRZW (Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland) en omdat het behoud van de T Ford hierdoor onzeker werd is de Stichting tot het behoud van het Historisch Brandweermaterieel opgericht.

Maar, het zal u duidelijk zijn, om het historisch brandweermateriaal te behoeden voor verval, hebben we vrienden nodig die door middel van een kleine financiële bijdrage kunnen zorgen dat de
T Ford, maar ook de oude handspuit uit 1875, op een goede manier behouden zullen worden voor het nageslacht.

Als tegenprestatie kan een beroep gedaan worden op de Stichting om eventueel je eigen feestje op te luisteren met een ritje op de T Ford.

Meld u vooral aan als “Vriend van het Historisch Brandweermaterieel”. Dat kan door een mail te sturen naar: info@historischgenootschapbeemster.nl. Onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats zodat we contact kunnen opnemen.
Alvast dank voor uw steun!