Lezing Betje Wolff

 

Betje Wolff: een Vlissings meisje als domineesvrouw in Middenbeemster

Prof. dr. Marita Mathijsen is momenteel een ‘emobiografie’ over Betje Wolff aan het schrijven. In haar lezing ging ze na wat de invloed was van het verblijf in Middenbeemster en haar huwelijk met dominee Wolff op de ontwikkeling van Betje Wolff als schrijfster.
Betje Bekker was 21 jaar toen ze in november 1759 met dominee Wolff naar de Beemster kwam. Ze kende de 52-jarige dominee alleen uit een van zijn geschriften toen hij in oktober naar Vlissingen kwam en de hand van Betje aan haar vader vroeg. Betje zou zich in de Beemster ontwikkelen tot een belangrijke dichteres in het achttiende-eeuwse Nederland. Echt befaamd werd ze pas na de dood van dominee Wolff, toen ze ging samenwerken met Aagje Deken.