Scholenproject groot succes

Het thema van het project was ‘beroepen’. De belangrijke beroepen uit de tijd van Betje Wolff kwamen allemaal voorbij. De dominee, de onderwijzer, de koster. Wat deden zij, waar woonden zij en hoe ziet de kerk er van binnen uit. Waarom grafzerken in de kerk? En hoe spannend is het om een kerktoren te beklimmen! Ook het orgel in de kerk mocht worden bespeeld.

Door middel van toneelstukjes, opdrachten en raadsels oplossen konden de leerlingen spelenderwijs kennismaken met de beroepen uit die tijd en wat de mensen allemaal meemaakten.

Een bijzonder geslaagd project, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers mogelijk gemaakt.