Fotoavonden 2022 afgerond

De fotoavonden van Cor en Lida Roet werden weer druk bezocht. Het thema ‘Beemster toen en nu’ sprak iedereen erg aan.  

In het nieuwe jaar zullen er weer nieuwe avonden georganiseerd gaan worden. 
Houd de website en de huis-aan-huis bladen in de gaten.