HGB-complimentprijs 2021 uitgereikt

De heer Falger van de afdeling Beemster Erfgoed licht toe:

Eén van de taken van de afdeling Beemster Erfgoed is het vinden van Beemster projecten, gebouwen of personen die in het afgelopen jaar op cultuurhistorisch gebied de aandacht hebben getrokken. Uit deze groep kiezen wij één project of persoon die wij voordragen voor de jaarlijkse HGB-complimentprijs.

De prijs die op de afgelopen algemene ledenvergadering van het HGB werd uitgereikt was overigens op influistering van het algemeen bestuur zelf, maar na intern beraad van harte gesteund door onze eigen afdeling. De suggestie was al twee jaar geleden gedaan, maar coronaperikelen verhinderden het houden van twee achtereenvolgende jaarvergaderingen. Dus dan maar wat later.

De toelichting op de keuze was aan ons overgelaten en in de zoektocht naar goede argumenten om de grondig verbouwde prachtboerderij Broedersbouw aan de Oostdijk te prijzen stuitten wij op een zeer bruikbare tekst van Isabel van Lent op de website van het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland. Het artikel bespreekt de lange weg van nieuwe bestemming van een belangrijk rijksmonument. De omvorming van een tot 2015 in bedrijf geweest zijnde boerderij naar een appartementencomplex met negen woningen was een avontuur in architectonische, financiële en procedurele zin dat een voorbeeld is voor wie zelf overweegt een monument te herbestemmen.

De noodzakelijke instemming van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de gemeentelijke welstandscommissie en de vergunning verlenende gemeente kwam slechts met grote moeite tot stand en vereiste een bekwame architect die niet alleen goed kon ontwerpen maar ook kon praten als Brugman.

De bewoners, van wie er drie aanwezig waren om de prijs in ontvangst te nemen, waren buitengewoon enthousiast over het wonen op deze unieke locatie. De veelkleurige schaal en oorkonde die de Vereniging van Eigenaren van Broedersbouw uit handen van vice-voorzitter Bert Jaarsma kreeg ging nog gepaard met een verrassing uit de opslag van de afdeling Beemster Erfgoed.

Toen vorig jaar het gemeentehuis van Beemster ontruimd moest worden, mocht onze afdeling advies uitbrengen welke cultuurhistorisch interessante zaken waarheen zouden kunnen worden gestuurd. Onder de objecten die wij als HGB zelf mochten meenemen (onder voorwaarde dat we die niet zouden verkopen) bevond zich een zeer grote zwart-wit foto, ingelijst en achter glas, van Broedersbouw (afmeting binnen de lijst 71 x 98 cm). Een prachtig beeld uit waarschijnlijk de jaren ’60 van de vorige eeuw, naar wij denken gemaakt door mevr. Bekhof-Hartog die zo veel mooie zwart-wit foto’s van de Beemster heeft gemaakt (kijk maar eens in Portret van de Beemster 1962). De foto is zelf een monument en het leek ons dat die in het nu weer levendige rijksmonument een terechte plaats heeft gekregen die het historisch bewustzijn van de bewoners en bezoekers zal bevorderen.