Nieuwe tentoonstelling in Betje Wolff Museum

Het depot. Stapels dozen met textiel

In tegenstelling tot voorgaande jaren was Onder de Linden dit jaar de plaats van handeling. De weersomstandigheden lieten het niet toe om de opening in de tuin van het museum te laten plaatsvinden en daarnaast ziet de tuin er momenteel niet op haar best uit vanwege de bouw van het nieuwe onderkomen voor de koets.
Voorzitter Aafje de Jong opende de middag en vertelde met trots over het tot stand komen van deze tentoonstelling. Hoe vol het depot ligt met waardevol textiel in tientallen dozen en hoe mooi het is dat een groot deel hiervan nu tentoongesteld kan worden. Maanden van voorbereiding gingen eraan vooraf. En nu kan het publiek niet alleen mooi geborduurde lakens en slopen bewonderen, maar ook beddentijken, peluwslopen, gebreide onderdekens, nachtzakken en bedgordijnen etc. Prachtig gehaakte tussenzetsels voor lakens, slopen en nachthemden. Slaapmutsen voor mannen, vrouwen en kinderen.
Vervolgens traden Betje Wolff (Liesbeth Havik) en haar huishoudster Cornelia (Wies Ronda) voor het publiek op. Een mooie scène, zo ‘weggelopen’ uit de 18e eeuw.

Betje Wolff en Cornelia

Mevrouw drs. L.M.A.J. Kuijvenhoven-Groeneweg vertelde tenslotte iets meer over het textiel uit die tijd en over de kleding die, onder andere, door Betje Wolff werd gedragen. Uiteindelijk, met het uitblazen van een kaars, was de tentoonstelling officieel geopend. Mevrouw Kuijvenhoven heeft als specialisatie kostuum- en textielgeschiedenis en is secretaris van het Textieloverleg voor medewerkers museale textiel van Noord-Hollandse musea.
Uiteraard volgde daarna de wandeling naar het museum om de tentoonstelling te bekijken. Zeer de moeite waard!

 

 

 

De betrokken vrijwilligers worden bedankt met bloemen.

Mevrouw Kuijvenhoven