Open Monumentendagen in Beemster musea

Wat is er allemaal te zien en te doen?

Betje Wolff Museum

Het museum is gehuisvest in een oude pastorie, het voormalig woonhuis van Betje Wolff.

Betje Wolff heeft in de pastorie een eigen kamer dat ze ‘Kipperust’ noemt en schrijft daar gedichten, artikelen, brieven en vertaalt werk van anderen.

Tegenwoordig is het huis een museum dat de sfeer uit de tijd van Betje Wolff voor een groot deel heeft weten te bewaren. De bezoeker stapt binnen en staat meteen in een andere wereld. De keuken is achttiende-eeuws evenals de zolder en de domineeskamer waar het staand horloge staat, dat Betje Wolff moet hebben gekend en misschien wel heeft horen tikken.

In het huis is ook een aantal stijlkamers uit andere eeuwen te zien. De kamers zijn zo ingericht dat ze een goed beeld geven hoe er vroeger in de Beemster gewoond en geleefd werd en het lijkt of de bewoners er net nog waren. De uitgebreide verzameling meubels, gebruiksvoorwerpen, textiel, schilderijen en boeken is door inwoners van de Beemster geschonken aan het Historisch Genootschap. Het draagvlak onder de inwoners voor ‘hun’ museum is groot.

In de tijdelijke tentoonstelling is een groot deel van het waardevolle textiel dat in het depot in tientallen dozen is bewaard, tentoongesteld. De bezoekers kunnen niet alleen mooi geborduurde lakens en slopen bewonderen, maar ook beddentijken, peluwslopen, gebreide onderdekens, nachtzakken en bedgordijnen etc. Prachtig gehaakte tussenzetsels voor lakens, slopen en nachthemden. Slaapmutsen voor mannen, vrouwen en kinderen.

Agrarisch Museum Westerhem

Traditioneel vakmanschap en ambachten wordt in het museum  uitvoerig belicht. De oude agrarische werkzaamheden worden door de vele objecten in herinnering gebracht. De verhalen hierbij zorgen dat het tot leven komt.

Even iets vasthouden maakt het spannend. Er wordt uitgelegd hoe brongas als energiebron werd gebruikt. Het bereiden van kaas en boter. Hoe het vee in de winter werd gestald en waar staan ze in de zomer. Welke werkzaamheden en gereedschappen horen hierbij. Waar werd er gewoond. De stolpboerderij  -waarin het museum is gevestigd-  is belangrijk in dit werkproces. In het Open Depot zijn vele gereedschappen te zien die noodzakelijk waren om het agrarisch werk uit te voeren.

Kijk omhoog in het museum en je ziet de prachtige constructie van de stolp

In de tijdelijke tentoonstelling wordt alles verteld hoe in 1612 de Beemster werd drooggemaakt en gehouden met behulp van windmolens. Hoe werkt een windmolen, wat is een molengang, waar hebben deze molens gestaan, hoeveel waren het er, zijn ze er nog? Hoe houden we nu droge voeten. Het Geheim van de Verdwenen Beemster Molens is hier te zien.

Neem uw museumkaart mee, we scannen deze graag!