Fotoavonden ‘Beleef de Beemster van boven’

Begin jaren 50 werden er van alle woningen in de Beemster, vanuit een vliegtuigje, luchtfoto’s genomen. Ongeveer twee weken later ging men langs de deuren om deze luchtfoto’s te verkopen. Velen hebben de foto gekocht en uit deze collectie hebben Cor en Lida Roet een keuze gemaakt die zij via hun fotopresentatie gingen vertonen. Ook zijn er foto’s genomen van de kerktorens in Westbeemster en Middenbeemster. Deze foto’s van ongeveer 70 jaar geleden laten ons zien hoe het er vroeger aan toe ging op de boerderij met toen nog een mesthoop en een hooiklamp. Verder zijn er ook veel foto’s van de dorpskernen.