Cadeaucheque voor Betje Wolff Museum

Aafje de Jong en Janna Bakker waren blij verrast met deze gift van € 500,- van de Coöperatieve Rabobank.

Het Betje Wolff Museum wordt momenteel uitgebreid en verbouwd. De entree wordt verplaatst, er komen een ruime ontvangstruimte en presentatieruimte bij. Deze uitbreiding is een langgekoesterde wens van het bijna 60 jaar oude museum. Aafje en Janna zijn momenteel druk met de inrichting van deze uitbreiding. Deze gift is dan ook bijzonder welkom daarvoor!

De ledenraad van Rabobank Waterland en Omstreken is de schakel tussen onze bank en de ruim 13.000 leden van de bank en vormt een belangrijk klankbord voor directie en raad van commissarissen. Samen met de medewerkers van de bank zetten zij zich in om Waterland in financieel en maatschappelijk opzicht nog sterker te maken. Ledenraadsleden krijgen ten eerste interessant inzicht in het reilen en zeilen van de coöperatieve bank. Verder praten zij vanuit hun achtergrond en namens hun achterban mee over het beleid en de maatschappelijke activiteiten. Tot slot krijgen zij er een netwerk bij, van jong tot oud en met uiteenlopende achtergronden. De ledenraad bestaat uit 30 leden en jaarlijks zijn er vacatures als gevolg van het rooster van aftreden.