Beemster Erfgoed

De afdeling Beemster Erfgoed (opgericht 26 januari 2010) heeft als doel binnen het HGB een kenniscentrum te worden, gericht op (behoud van) de cultuurhistorie van de Beemster.

De afdeling Beemster Erfgoed richt zich vooral op:

  • Archivering van historisch belangrijke boeken, dagboeken, documenten, foto’s en films
  • Het organiseren van de ‘HGB Inloop’: voor zowel leden als niet-leden is er regelmatig in de Beemster Erfgoedkamer gelegenheid om samen met andere bezoekers te praten over onderwerpen uit de Beemster historie, o.a. aan de hand van oude foto’s of documenten
  • Archeologie en onderzoek naar de Beemster vóór de droogmaking (1612)
  • Bewoningsgeschiedenis en stamboomonderzoek
  • Historisch onderzoek van prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog en daarna d.m.v. archiefonderzoek en interviews met Beemsterlingen, zogenaamde ‘oral history’

 

Beemster Erfgoed
Beemster Erfgoed
A Beemsterlants Caerte, Daniel van Breen 1658

Beemster Erfgoedkamer
De Beemster Erfgoedkamer vormt het kloppend hart van de afdeling Beemster Erfgoed.
In deze fraaie en authentieke ruimte wordt o.a. het volledig HGB-archief (boeken, oude foto’s e.d.) beheerd.
De Beemster Erfgoedkamer bevindt zich in het Voorhuis van het complex ‘Westerhem’.
De maandelijkse inloopochtenden worden gehouden in voornoemd Voorhuis. Op individueel verzoek kan er een afspraak gemaakt worden om de Beemster Erfgoedkamer te bezoeken. 
Het inzien en eventueel uitlenen van materiaal is aan regels gebonden.

 

Bezoekadres
Voorhuis ‘Westerhem’ (via de achteringang)
Middenweg 185
1462 HJ Middenbeemster

Openingstijden

  • Iedere eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur in de Beemster Erfgoedkamer, Voorhuis Agrarisch Museum Westerhem (via de achteringang), Middenweg 185, Middenbeemster
  • Middels afspraak en tijdens een van onze werkgroepavonden (afspraak via de mail bij de heer V.S.E. Falger, v.falger@gmail.com)

 


 

 

 

Bestuur
Voorzitter a.i. De heer V.S.E. Falger
Secretaris De heer G. Heikens
Lid De heer K. Visser
Lid Mevrouw A. Vis
Lid De heer D. Rijter
Lid De heer Th. Molenaar
Lid Mevrouw V. van Baar – de Wit