Korenmolen De Nachtegaal

Korenmolen De Nachtegaal1

In het werelderfgoed De Beemster staat aan de Hobrederweg 4a de enige molen van de Beemster: Korenmolen De Nachtegaal.

In de laatste tientallen jaren verdween de bedrijfsmatige behoefte aan molenwerk en daarmee werd vervolgens het particulier moleneigendom een nauwelijks op te brengen hobby. Dat heeft er toe geleid, dat op een aantal plaatsen in den lande de particuliere molen slechte tijden beleeft, omdat voldoende en noodzakelijk onderhoud nauwelijks te financieren was.

Initiatieven vanuit bijvoorbeeld het Historisch Genootschap Beemster, de Stichting Beemster Werelderfgoed, de Stichting Schermer Molens en de particulier eigenaar hebben er toe geleid, dat op 18 oktober 2006 de Stichting tot Behoud van De Nachtegaal werd opgericht. Beoogd werd om de molen te restaureren en voor de lange termijn een nuttige, cultuurhistorisch verantwoorde plek in de Beemster gemeenschap te bezorgen.

Pogingen die ondernomen zijn om de molen weer in optimale conditie te krijgen hebben er op 30 september 2011 toe geleid dat de molen een nieuwe standplaats heeft gekregen: 50 meter ten westen van zijn oorspronkelijk plek. Tegelijkertijd werd de Stichting tot behoud van “De Nachtegaal” de nieuwe eigenaar van de molen.

 

Bezoekadres
Korenmolen De Nachtegaal
Hobrederweg 4a
1462 LJ Middenbeemster

Voor meer informatie zie onze website:

www.nachtegaalbeemster.nl

Contact
E-mail: info@nachtegaalbeemster.nl

 

Bestuur
Voorzitter De heer A. Jaarsma
Secretaris Mevr. T. Erkamp
Penningmeester De heer A.W. Reijm
Lid De heer P. Buurmans
Lid De heer A. Koopman
Lid De heer H. Muhren