Stichting Historisch Brandweermaterieel

VVB pagina

Eens “De Vereniging Vrijwillige Brandweer Beemster”

De oude vereniging

BW2016-B01-003De Vereniging Vrijwillige Brandweer Beemster werd op maandag 2 juni 1924 opgericht. Door regionalisering van de brandweer Beemster, de brandweer Beemster werd een onderdeel van de Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland, hield op 31 december 2013 het bestaan van de Vereniging Vrijwillige Brandweer Beemster op. Na bijna 90 jaar houdt de Vereniging Vrijwillige Brandweer Beemster op te bestaan. Bij sommige mensen geeft dit een gevoel van weemoed. Er wordt door een aantal (oud)leden een doorstart voorbereid, onder een andere naam en met andere doelstellingen Zij willen het oud brandweermateriaal en de archieven en goede plaats geven in de Beemster. De Beemster brandweer hoort bij de geschiedenis van de Beemster. Nadere gegevens hierover zijn nu nog niet bekend. Voor een periode van vijf jaar vindt deze nieuwe vereniging onderdak bij het Historisch Genootschap Beemster.

Geschiedenis

In de bijna negentig jaar dat de Vrijwillige Brandweer Beemster bestond is er veel wisseling van materiaal geweest. Begon het met handpompen, bij de oprichting in 1924 was zojuist een T-Ford brandweerwagen aangeschaft. Veel van het “oude” materiaal is bewaard gebleven. Daarnaast is een aantal jaren terug een T-Ford chassis uit 1924 aangekocht en volledig opgebouwd en gerestaureerd zoals de Beemster Ford er uit heeft gezien. Om te voorkomen dat dit materiaal verloren zal gaan, al of niet door de reorganisatie, is de Stichting Behoud en restauratie Historisch Brandweermateriaal Brandweer Beemster opgericht. Het doel van deze stichting mag duidelijk zijn, terwijl daarnaast het historische materiaal ingezet wordt tijdens defilés en lokale of regionale evenementen. Ook wordt de T Ford gevraagd om bruidsparen, welke een brandweerrelatie hebben, naar het stadhuis te vervoeren. Omdat al het materiaal, zoals boeken, lantaarns, alarmeringssystemen, e.d. uit de Beemster afkomstig is, leek het haast vanzelfsprekend dat de Stichting onderdak gezocht heeft bij het Historisch Genootschap Beemster.

Oude handspuit
Eerste autospuit uit 1924
Inzet vrijwillige brandweer Beemster woonhuisbrand Wormerweg, 21-4-1996

Contact
Wilt u contact opnemen, stuur dan een mail aan: info@historischgenootschapbeemster.nl

 

Bestuur
Voorzitter De heer J. Dik
Secretaris/ Penningmeester vacature
Lid  De heer C. van Baar
Lid vacature

Voor meer informatie zie onze website:

www.brandweerbeemster.nl