HGB-complimentprijs

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan die persoon, die in dat jaar een echt compliment verdient voor een actie of verdienste die waardevol is voor de cultuurhistorie in de Beemster. De prijs is een prachtige vaas (voorheen schaal), vervaardigd door de Beemster pottenbakker Ernsting.


2018: Remo Strijker
Voor de wijze waarop hij de Kosterij in Middenbeemster met groot respect voor de historische waarde heeft gerestaureerd.

De heer Strijker heeft het gebouw enige jaren geleden overgenomen van de kerk. Het was in slechte staat, maar hij heeft het geheel gerestaureerd en er een nieuwe bestemming voor gevonden. Bij die restauratie zijn de oorspronkelijk gevelornamenten met oog voor detail behouden en zorgvuldig gerestaureerd. Dit heeft het pand zijn oorspronkelijke rijke uitstraling teruggegeven, waardoor het weer een parel in de dorpskern van Middenbeemster is.
De bestemming als onderkomen voor een winkel annex lunchroom is een kroon op dit project. Dagelijks werken hier, onder begeleiding, mensen met een afstand tot arbeidsmarkt, vooral bewoners van Breidablick.

De heer Strijker ontvangt, uit handen van de voorzitter, een boeket en de fraaie vaas met inscriptie.

_________________________________________________________________________________________________________

2017: Familie Hartog
Voor het behoud van stolpboerderij ‘De Lepelaar’

De familie Hartog kocht de boerderij in 1979 en heeft deze sindsdien uiterst zorgvuldig, met besef van de historische waarde, onderhouden. Het is één van de zeer weinige 17e eeuwse boerderijen die de Beemster nog heeft. Niet alleen het gebouw, maar ook het omringende erf zijn nog bijna geheel origineel en in uitstekende staat van onderhoud. Dat originele blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de eigenaren bij het vervangen van het rietdak weer de oorspronkelijke configuratie hebben gekozen zonder de o-zo-populaire dakramen.

De familie ontvangt de mooie vaas met inscriptie en een bos bloemen.

 

__________________________________________________________________________________________________________

2016: Mevrouw E. van de Kleut-Sieswerda
Maker van de website ‘De Beemster Bengel’

Mevrouw Van de Kleut vormt sinds augustus 2003 de ‘éénvrouwsredactie’ van dit digitale nieuwsblad. Op haar website staat het volgende: “De Beemster Bengel bericht over gebeurtenissen in, en nieuwtjes uit, de Beemster”.
Naast de belangstelling voor eigentijdse gebeurtenissen heeft mevrouw Van de Kleut ook veel oog voor de Beemster historie. Zij laat geen gelegenheid voorbij gaan om over actuele gebeurtenissen, die een historische lading hebben, te schrijven. Mevrouw Van de Kleut gaat zorgvuldig om met haar nieuwsarchief, een archief dat ook voor de toekomst van grote waarde zal zijn en te zijner tijd aan het Waterlands Archief zal worden geschonken. 
Uit handen van de voorzitter ontvangt mevrouw Van de Kleut een boeket en een fraaie vaas met inscriptie.

__________________________________________________________________________________________________________

title
title

2015: Ed Bregman en André Koopman
Het vervallen Fortispand van de ondergang redden

Beide ondernemers hebben zich ingezet het vervallen Fortispand aan de Middenweg in Middenbeemster van de ondergang te redden. Het gezichtsbepalende pand met de mooie naam “Villa Schoonoord” heeft vele bewoners gekend. Als laatste heeft de VSB-bank het pand verlaten en trad het verval in. Het Historisch Genootschap Beemster heeft zich zorgen gemaakt over het verlies van deze mooie villa en was verheugd toen zich een paar jaar geleden kopers meldden met de intentie het pand weer te laten terugkeren in de oude glorie.

Het pand bestaat uit twee delen: de oorspronkelijke villa met daarachter een bijgebouw waar ook een deel van de bank gehuisvest was. De restauratie van de villa is gereed en een prachtige blikvanger geworden bij het binnenrijden van de bebouwde kom in Middenbeemster. Het voorste deel is klaar.

Lees verder: HGB complimentprijs 2015


 

2014: Jan Schoutsen
Restauratie weegbrug Jisperweg (hoek Volgerweg)

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Historisch Genootschap Beemster (HGB), woensdagavond 25 maart 2015, in de foyer van de Keijserkerk in de Middenbeemster, is voor de 13e maal de HGB complimentprijs uitgereikt. Ditmaal kreeg Jan Schoutsen deze prijs omdat hij meer dan 4 jaar geleden het in initiatief heeft genomen om de oude vervallen weegbrug in de Jisperweg (hoek Volgerweg) weer werkend te krijgen.
Een groep vrijwilligers heeft in de afgelopen jaren deze weegbrug gerestaureerd en werkend gekregen.
De hele groep vrijwilligers is tijdens de uitreiking van de complimentprijs in het zonnetje gezet. Het bestuur van het HGB is van mening dat de initiatiefnemer, Jan Schoutsen, de prijs verdient en wil daarmee ook alle vrijwilligers eren.
Bijgaand de tekst zoals die gisteravond door de voorzitter van het HGB is uitgesproken. Op de foto de Jan Schoutsen met de complimentprijs tussen de vrijwilligers van de weegbrug.
Lees verder: HGB-complimentprijs-2014.pdf

title
title
title

2013: Stichting tot behoud van de Nachtegaal
Restauratie van korenmolen De Nachtegaal

Het zal niemand in de Beemster zijn ontgaan dat ‘korenmolen De Nachtegaal’ officieel in 2013 weer in volle glorie zijn werk kon gaan doen na een lange onzekere periode waarin deze in verval was geraakt. In 2014 wordt naast de molen een historische molenschuur gebouwd om met de huuropbrengst daarvan de toekomst van de molen voor lange tijd te verzekeren. De prijs werd aan uitgereikt aan Bert Jaarsma, de voorzitter van de stichting.
Lees verder: HGB-complimentprijs-2013.pdf

Korenmolen De Nachtegaal, Molenrad

2012: Dr. Katja Bossaers
Onderzoek naar de cultuurhistorie

Mevr. Dr. Katja Bossaers kreeg de prijs voor haar vele jaren onderzoek naar de cultuurhistorie van de Beemster. Zo was ze co-auteur van het boek “400 jaar Beemster”, bronvermeldster van de “Nieuwe Kroniek van de Beemster”, verrichtte ze diepgaand onderzoek naar de buitenplaatsen, gepubliceerd op www.beemsterbuitenplaatsen.nl en www.beemsterboerderijen.nl.
Lees verder: HGB-complimentprijs-2012.pdf

HGB-complimentsprijs-2012_3x2

2011: Chris en Ann Wanders
Verbouwing Eterij ‘t Middenpunt

De 10e HGB-complimentprijs werd uitgereikt aan de heer en mevrouw Wanders, eigenaren van Eterij ‘t Middenpunt in Middenbeemster. Zij hebben bij de verbouwing van hun pand een goede en historisch verantwoorde inpassing in het beschermde dorpsgezicht van Middenbeemster gerealiseerd. Op foto van links naar rechts Henk Komin, voorzitter van het HGB, Chris Wanders en Ann Wanders.
Lees verder: HGB-complimentprijs-2011.pdf

HGB-complimentprijs 2011

2010: Michiel Hooijberg
website Poldersporen.nl

De HGB-complimentprijs 2010 ging naar Michiel Hooijberg uit Middenbeemster voor zijn boeiende website www.poldersporen.nl. De website toont de geschiedenis van de Beemster, gericht op geschiedkundig feitenmateriaal van binnen en buiten de Beemster. Een site met modern multimediagebruik, up to date, met een grote variatie aan onderwerpen, voorbeeldige bronvermelding en aantoonbare inspiratie van de website voor anderen.
Lees verder: HGB-complimentprijs-2010.pdf

HGB-complimentsprijs 2010

2009: Ria en Jaap Oostwouder
Herstel historische boomgaard

Het echtpaar Ria en Jaap Oostwouder heeft op een stuk land achter hun boerderij aan de Jisperweg de boomgaard in ere hersteld, zoals hij staat aangegeven op de kaart van Van Berckenrode uit 1644. Op de plek, waar toen de buitenplaats Het Reigersbosch stond, staat nu de boerderij, waarvoor Dirk van Berge, miniatuurmaker en kunstschilder, onlangs een nieuw naambord maakte. De singel om de boomgaard is uitgegraven, daaromheen komen rondom essen te staan en die rij bomen is ook zichtbaar op de kaart en voor de toegang komt er een ophaalbruggetje.

HGB-complimentsprijs 2009
In de herfst van 2009 hebben ze er al een dozijn fruitbomen geplant en de rest komt dit najaar. Voor het uitzoeken van historische hoogstamfruitbomen hebben ze Henk Houtman als specialist in de arm genomen. De boomgaard is 110 x 80 m groot, met de singel en de essenbomen beslaat het geheel een oppervlakte van 1,25 ha. De gracht die moest worden gegraven is 380 m lang.

Het is heel bijzonder dat er weer zo’n oude boomgaard met een singel er omheen in de Beemster komt. De Beemster telde er nog maar één, die van Overrijp aan de Oostdijk.


2008: Fam. Van Vuure
Herbouw tuinderswoning en -stolp, Nekkerweg

De heer Van Vuure heeft de zeer oude tuinderswoning met de minder oude tuindersstolp gesloopt en 4 meter naar achteren weer herbouwd in originele staat. Dit als voorbeeld, zoals er in de toekomst in de Zuidoostbeemster gebouwd kan worden.


2007: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Restauratie inundatiesluis


2006: Fam. Kwantes
Restauratie boerderij Belvliet


2005: André en Lydia Konijn
Bouw woonstolp


2004: Astrid en Arie Oud
Restauratie boerderij Belvliet


2003: Nienke Schermerhorn
Protestactie verkoop smidse


2002: M.P.J. de Rooij
Restauratie oude school tot woonhuis