Beemster boerderijen

De komende tijd zullen op deze website oude foto’s uit de Beemster worden getoond.

Als u meer gegevens hebt over de getoonde foto’s, geef die dan per e-mail door aan V.S.E. Falger, v.falger@gmail.com. Vermeld welke foto (fotonummer) het betreft.
Heeft u zelf nog oude foto’s en wilt u die beschikbaar stellen voor deze site, stuur dan ook een e-mail en geef uw naam, telefoonnummer en e-mailadres op. We nemen dan contact met u op.

De foto’s zijn aanklikbaar voor vergroting.


HGB-boerderijfoto 01
HGB-boerderijfoto 01.
De Vette Os, Hobrederweg 26

Een karakteristieke houten boerderij zoals er zoveel in de Beemster hebben gestaan. Een Noord-Hollandse stolp uit 1629. Het voorhuis is een uitbouw. Ondanks alle renovaties is de traditionele bouwstijl gehandhaafd: hout en een rieten dakbedekking.


HGB-boerderijfoto 02
HGB-boerderijfoto 02.
Boschrijk, Jisperweg 29

Een boerenhofstede gebouwd medio midden van de 19e eeuw door een graanhandelaar uit De Rijp. Opmerkelijk is de Zuid-Hollandse stal, d.w.z. de koeien stonden niet met de kop naar de buitenmuur maar naar het midden waar de voergang was. De stal bevatte dan twee rijen koeien. Opvallend is het lofwerk wat in de bouwperiode een teken van welstand was.


HGB-boerderijfoto 03
HGB-boerderijfoto’s 03, 03a, 03b.
Duysburg, Middenweg 103

De gevelsteen naast de zijdeur geeft het bouwjaar 1629. De boerderij heeft een opkamer, onder de opkamer is een melkkelder waarin kaas werd gemaakt. De aparte wagenschuur heeft destijds als katholieke schuilkerk gefungeerd. De brug op de foto dateert uit begin 20e eeuw en is door de aanleg van het fietspad helaas verdwenen.

 

HGB-boerderijfoto 03a
HGB-boerderijfoto 03b

HGB-boerderijfoto 04
HGB-boerderijfoto 04.
De Lepelaar, Middenweg 194

Een fraai voorbeeld van een oude stolpboerderij daterend uit 1683. de boerderij is destijds gebouwd in opdracht van de Jisper burgemeester. Jisp had toen, als zelfstandige gemeente, een lepelaar in het wapen. U ziet een fraaie voorgevel met opkamer. Onder deze opkamer was een melkkelder voor de kaasbereiding.


HGB-boerderijfoto 05
HGB-boerderijfoto 05.
Deutzen Hofje, Nekkerweg 18

Gebouwd in 1881 in opdracht van ‘Het Deutzen Hofje’ in Amsterdam, vandaar de naam. Bij de bouw van de boerderij waren de eerste pachter Wouter Sluis en de architect J.V. Lankelma zeer nauw betrokken. De meeste Beemster stolpen hadden 20 morgen land (17 ha), maar hier werd een grote boerderij gebouwd voor 40 morgen land. Tot 1920 was de boerderij in eigendom van het Deutzenhofje.
Het originele Deutzenhofje is een hofje aan de Prinsengracht in Amsterdam, in 1695 gesticht door Agneta Deutz. Zie voor informatie ‘Iemand uit Noord-Holland’ (blz. 47-50), het boekje van G. Köhne over Wouter sluis. De familie Deutz komt uitvoerig ter sprake in het jubileumboek ‘400 jaar Beemster’, o.a op blz. 164.


HGB-boerderijfoto 06
HGB-boerderijfoto 06.
Broedersbouw, Oostdijk 13

De boerderij is gebouwd in 1742 in opdracht van de regenten familie van der Poll. De familie Boreel kreeg de boerderij in 1813 in handen. De nazaten zijn nog steeds eigenaar. Het is een voorbeeld van een West-Friese stolp: ‘de darsdeuren aan de voorkant en de stal aan de achterkant, die evenwijdig loopt met de weg’. Tot 2000 was de boerderij in gebruik als veehouderij.


HGB-boerderijfoto 07
HGB-boerderijfoto 07.
Belvliet, Oostdijk 18

Op de kaart van Van Berckenrode uit 1640 staat op deze plek reeds een stolp met een voorhuis. Het bijzondere is dat het een voorhuis is van een vroegere boerenhofstede. De stolp is van een latere datum en in gebruik voor akkerbouw. Recent is het voorhuis van Belvliet fraai gerestaureerd.


HGB-boerderijfoto 08
HGB-boerderijfoto 08.
Kerkzicht, Rijperweg 103

De naam spreekt voor zich. Het voorhuis dateert van 1721 en de stolp is van eind 19e eeuw. Op deze plek stond ooit een buitenplaats waarvan het voorhuis bewaard is gebleven. Van 1931 tot 1971 stond deze boerderij aan de rand van het dorp en fungeerde als fruitbedrijf. Daarvoor was het een veehouderij.


HGB-boerderijfoto 09
HGB-boerderijfoto 09.
De Eenhoorn, Middenweg 196

Gebouwd in 1682, een jaar eerder dan de naast gelegen ‘Lepelaar’. De voorgevel doet denken aan een Amsterdams grachtenpand. De opdrachtgever was de burgemeester van Alkmaar. Typerend voor deze boerderijen zijn de grote boomgaarden. Deze hadden meerdere functies: naast productie van fruit leverde het hak en geriefhout op. In het vroege voorjaar liepen er de schapen met de pasgeboren lammetjes. Later in de zomer was er een plek voor de kalveren.