Schoolfoto’s Westbeemster

De komende tijd zullen op deze pagina oude schoolfoto’s uit Westbeemster worden getoond.

Van de personen op de foto’s zijn helaas niet alle namen bekend. Als u meer namen weet, geef die dan per e-mail door aan V.S.E. Falger, v.falger@gmail.com. Vermeld welke foto (fotonummer) het betreft, de naam van degene die u herkent en de plaats op de foto (bijv. 2e rij van boven, 4e van links).
Heeft u zelf nog oude schoolfoto’s en wilt u die beschikbaar stellen voor deze site, stuur dan ook een e-mail en geef uw naam, telefoonnummer en e-mailadres op. We nemen dan contact met u op.

De foto’s zijn aanklikbaar voor vergroting.


HGB-schoolfoto 40
HGB-schoolfoto 40. (coll. Hein Steevers, Westbeemster)
School: Openbare Basisschool Jisperweg / Halfweg /Westbeemster
Datum: 1908
Klas: ?
Leraar: Meester Hoogstraten

Te zien op de foto, van links naar rechts:
Achterste rij: 1. Neeltje van Baarsen, 2. Anna Braak, 3. Alie Groot, 4. Ma Groot, 5. ?, 6. Anna Fok, 7. S. Bleeker, 8. Daan de Boer, 9. Cor Droog.
1e rij van achteren: 1. Meester Hoogstraten, 2. Cornelia Duin, 3. Jan Boots, 4. Griet Bakker, 5. Arend Braak, 6. ? de Boer, 7. Afie Boots, 8. Ber Crispijn, 9. ? Crispijn, 10. Jansje Boots,
2e rij van achteren 1. Grietje Boots, 2. Piet Droog, 3. W. Duin, 4. Gre Droog, 5. Geertje van der Bos, 6. Cris Pijn, 7. ? Pijn, 8. Lies Fok, 9. Antje Pauw
Voorste rij: 1. Rietje de Boer, 2. Klaas Bakker, 3. M. Grotta(?), 4. Adriaan Broer(?), 5. Klaas van Baar, 6. Pe(?) Breed, 7. Griet Pauw


HGB-schoolfoto 41
HGB-schoolfoto 41.
School: School het Hoekje (Volgerweg-Jisperweg), Beemster (Z) Schoolfeest, klassenfoto gemaakt te Bergen
Datum: 5 juni 1930
Klas: alle klassen
Leraar: Meester Weder (schoolhoofd)

Te zien op de foto, van links naar rechts:
Achterste rij: 1. Cor de Graaf, 2. Cor Verkroost, 3. Jan de Graaf
1e rij van achteren: 1. Dirk Bruinsma, 2. Arjan Zeilenmaker
2e rij van achteren, direct links en rechts achter de leraar 1. Teerske de Jong, 2. Annie Beesth (?), 3. Jaap Klaver, 4. Gerrit Houtman, 5. Gerrit Kroon
3e rij van achteren links: 1. de heer Klaas Marrees, 2. Mevrouw Klaver. In het midden: 1. Meester Weder, 2. De heer Bart Schoo, oudercommissie. Rechts: de heer Jacob Hartog, 2. Juffrouw Kunst (?), 3. Annie Kroon.
4e rij van achteren (1e lange rij kinderen) 1. Jan Enthoven, 2. Marie de Rooij, 3. Jan Zeilenmaker, 4. Alie Meijsen (voorste meisje), 5. Nelie Hogenhout (achterste meisje), 6. Trien Oud, 7. Annie Beest, 8. Neel Slooten, 9. Nel Mars, 10. Trien Schoo, 11. Marie Hartog, 12. Annie Wijnberg, 13. Nelie Kelderman, 14. Trui (?) Scheringa
5e rij van achteren (2e lange rij kinderen) 1. Klaas Zeilenmaker, 2. Klaas Marrees, 3. Jaap Jantjes, 4. ? (zit lager), 5. Dirk Marrees, 6. Henk Houtman, 7. Arie Smit, 8. Gerrit de Jong, 9. Jan Jantjes, 10. Jaap Hartog, 11. Jan Bosch, 12. Mevrouw Verkroost.
Voorste rij links van schoolbord, gaat na schoolbord over in 2e rij van onderen 1. Rinske de Jong, 2. Marie Kroon, 3. Mien Witkamp, 4. Janny Gentenaar, 5. Bep Kelderman, 6. Annie Zeilenmaker, 7. Trien Marrees, 8. Jaap Marrees, 9. Jan Voogd, 10. Broo (?) Schoo, 11. Jan Klaver
Voorste rij, rechts van schoolbord 1. Rienske de Jong, 2. Tinie Wijnberg, 3. Griet Marrees, 4. Francien Enthoven, 5. Gerrit Zeilenmaker