Schoolfoto’s Zuidoostbeemster

De komende tijd zullen op deze website oude schoolfoto’s uit de ZuidoostBeemster worden getoond.

Van de personen op de foto’s zijn helaas niet alle namen bekend. Als u meer namen weet, geef die dan per e-mail door aan V.S.E. Falger, v.falger@gmail.com. Vermeld welke foto (fotonummer) het betreft, de naam van degene die u herkent en de plaats op de foto (bijv. 2e rij van boven, 4e van links).
Heeft u zelf nog oude schoolfoto’s en wilt u die beschikbaar stellen voor deze site, stuur dan ook een e-mail en geef uw naam, telefoonnummer en e-mailadres op. We nemen dan contact met u op.

De foto’s zijn aanklikbaar voor vergroting.


HGB-schoolfoto 30
HGB-schoolfoto 30.
School: kleuterschool De Woelwater, Zuidoostbeemster
Datum:
Klas:
Leraar: Lize Kramer – Kaat

Te zien op de foto, van links naar rechts:
Achter de achterste rij, rechts: 1. juf Kramer
Achterste rij: 1. Liesbeth van Delft, 2. Christian Sircar, 3. Siomone Klink, 4. Caroline Butter, 5. Tanja Roest, 6. Richard Bouwes, 7. Josien Ruyter, 8. Frank Schoutsen, 9. Marcel Lourink, 10. Björn Lindenbergh, 11. Sebas Nannings, 12. Ingrid Bakker,
Middelste rij: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., (namen die bekend zijn: Hans Molenaar, Peter Duijn, Ans van de Berg, Leontine Bark, maar wie staat waar en wie zijn de anderen?)
Voorste rij: 1., 2. Jos Hoeve, 3. Meta van Essen, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,


HGB-schoolfoto 31
HGB-schoolfoto 31.
School: kleuterschol de Woelwater in Zuidoostbeemster
Datum: foto is vermoedelijk uit 1981 of 1982
Klas:
Leraar: mevrouw Sjobbema

Te zien op de foto, van links naar rechts:
Achterste rij: 1. Myrna van der Molen, 2. ? Nannings, 3. Alex Winthorst, 4. Marcel Ouders, 5. Jenny Weesies, 6. Wendy Bark, 7. Heidi Pauw,
Middelste rij: 1. Cor Jacqueline Bakker, 2. Mark Zwaan (niet zeker), 3. Mevrouw Sjobbema, 4. Marijon Duijn (zusje van Louise), 5. ?, 6. Sandra Kamps, 7. Joshua Rood,
Voorste rij: 1. Ruud van ‘t Hek, 2 Femke Freling., 3. ?, 4. ?, 5. ?, 6. Mascha Lettiche,


HGB-schoolfoto 32
HGB-schoolfoto 32.
School: kleuterschool de Woelwater in Zuidoostbeemster
Datum: 1965 (?)
Klas:
Leraar: mevr. Sjobbema

Te zien op de foto, van links naar rechts:
Achterste rij: 1. Martin Ott, 2. Philip Jan Sanders, 3. Juf Sjobbema, 4. ?, 5. ?, 6. Jan Buijs, 7. Dicky Brugge, 8. ?, 9. Adriaan Sikkema, 10. Henk Zuurbier, 11. Peter Gortzak, 12. Peter v. Rijn,
2e rij van achteren: 1. ?, 2. ?, 3. Nico Buiten (?), 4. ?, 5. Harrij Haan, 6. Peter Slagt, 7. Hans Polman, 8. ?, 9. Ruud Verwer, 10. Jorien Rosé,
3e rij van achteren (zittend op de knieën) : 1. Nico Luttikhuizen, 2. Anja van der Loo, 3. ? , 4. Wies Blees, 5. Tinek Kool, 6. Sita Kleinsma, 7. Brenda Teunis
Voorste rij (zittend op d grond): 1. Elly Bier, 2. Truusje Hulsman, 3. Federika Hartog, 4. Anneke Karsen, 5. Lenneke van Poelgeest.


HGB-schoolfoto 33
HGB-schoolfoto 33.
School: OLS De Bloeiende Perelaar Zuidoostbeemster
Datum: 1969
Klas: combinatieklas 5 en 6
Leraar: Juf Heycoop (vervangster van Gerrit Köhne, hij had een hernia)

Te zien op de foto, van links naar rechts:
Bovenste rij: 1. Bert Rees,  2. Jan Hartog,  3. Willem Paardekooper, 4. Henk Zuurbier, 5. Siem Bark, 6. Peter Gortzak,  7. Geert Ley, 8. Dick Haan, 9. Teun Scheringa
2de rij van boven: 1. André Jansen, 2. Frans Treur, 3. Erik Jansen, 4. Adriaan Sikkema, 5. Ruud Verwer, 6. Frank Beelen, 7. Nico Buiten
3de rij van boven: 1. Peter Pauw, 2. Juf Heycoop, 3. Yke Laan, 4. Sonja Joosten, 5. Anja Prijs, 6. Margriet Spaarman, 7. Mary-Ann Schreurs, 8. Marian Groen, 9. Gerda Jantjes
Onderste rij: 1. Ida Schuitemaker, 2. Truusje Hulsman, 3. Gerda Lammes, 4. Tineke Kool, 5. Jorien Rozee


HGB-schoolfoto 34
HGB-schoolfoto 34.
School: OLS De Bloeiende Perelaer Zuidoostbeemster
Datum: 1969
Klas: 6
Leraar:

Te zien op de foto, van links naar rechts:
Onderwijzers: 1. Juf Vonk, 2. de heer R. Hogeveen, 3. juf Bakker – Held, 4. de heer Sikkema , 5. de heer G Köhne
Leerlingen bovenste rij: 1. Bert Rees, 2. André Jansen, 3. Siem Bark
2de rij: 1. Gerda Jantjes, 2. Peter Pauw, 3. Marian Groen, 4. Teun Scheringa, 5. Margriet Spaarman, 6. Willem Paardekooper
Onderste rij: 1. Mary-Ann Schreurs, 2. Yke Laan, 3. Anja Prijs, 4. Sonja Joosten, 5. Jan Hartog