Over de vereniging

Doelstelling van het Historisch Genootschap Beemster

Het genootschap stelt zich ten doel belangstelling op te wekken voor historie in het algemeen en voor de historie van de Beemster in het bijzonder.

Op onze website geven we u een indruk van de activiteiten van de vereniging.

Adres
Historisch Genootschap Beemster
Postbus 73
1462 ZH Middenbeemster

mail: info@historischgenootschapbeemster.nl

Algemeen bestuur
Voorzitter De heer C. de Groot (vertegenwoordigt de Afd. BE)
Secretaris Mevr. H.G. Reijm-Helder, e-mail aan onze secretaris
Penningmeester De heer P. Pieters
Vice-voorzitter De heer A. Jaarsma (namens Stichting Beheer Gebouwen)
Lid Mevr. A. de Jong-de Boer (namens Betje Wolff museum)
Lid De heer J.A. Jobsis (namens Agrarisch Museum Westerhem)
Lid De heer J. Dik (namens St. Historisch Brandweermateriaal)

 

Onder het bestuur van het HGB vallen:

  • Betje Wolff Museum
  • Agrarisch Museum Westerhem
  • Afdeling Beemster Erfgoed
  • PR-commissie
  • Redactie van de Nieuwe Schouwschuit
  • Stichting Beheer Gebouwen
  • Stichting Historisch Brandweermaterieel
  • Stichting tot behoud van de Weegbrug Beemster


Statuten en beleidsplan

Klik hier voor de statuten. Bekijk het beleidsplan van 2015  (OUD) of het beleidsplan van 2017. (NIEUW)

Privacyverklaring
Privacyverklaring van het HGB n.a.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Privacyverklaring HGB


Stichting Beheer Gebouwen

Bestuur
Voorzitter De heer A. Jaarsma
Secretaris Mevr. H.G. Reijm-Helder,  e-mail aan onze secretratis
Penningmeester  De heer P. Pieters
Lid  De heer A. Martens
Adviseur  De heer A. Koopman

PR-Commissie

Leden PR-commissie
Voorzitter Mevr. H.G. Reijm-Helder, tel. 0299-673500 (namens Algemeen Bestuur)
Secretaris Mevr. F. de Gooijer, stuur een e-mail
Penningmeester vacature
Lid  De heer J. Bakker (namens Agrarisch Museum Westerhem
Lid  vacature
   

 


Colofon

Website
Strategie & Art direction Arjen IJff
Website design Kevin van der Brug