DVD: 400 jaar Beemster Herdenkingsfeesten (van voor 2012)

DVD label 400 jaarEr is een videofilm gemaakt met de titel “400 jaar Beemster Herdenkingsfeesten”. Op de videofilm ziet u beelden van de herdenkingsfeesten uit 1912, 1937, 1962 en 1987. Als u op het label hiernaast klikt, krijgt u een fragment van de film te zien.

Voor uitsluitend gebruik in huiselijke kring is de videofilm te koop. Voor HGB-leden €5,00, voor niet-leden €7,50. U kunt de DVD bestellen door een mail te zenden aan: janj46@quicknet.nl met daarin vermeld uw naam, adres, postcode, woonplaats en wel of geen HGB-lid. Gelijktijdig dient u het verschuldigde bedrag over te maken op girorekening: NL 09 INGB 0002 2546 23 t.n.v. J. Jobsis onder vermelding van “DVD 400” en uw naam.

De verzending vindt plaats zodra het bedrag is overgemaakt.

Hebt u als buurtverenigingen of andere Beemster 400 jaar gerelateerde organisaties belangstelling om deze videofilm te vertonen, neem dan contact op met Jan Jobsis, mail: janj46@quicknet.nl of tel: 0299-683507. Het HGB wil graag in samenwerking met u de videofilm presenteren aan uw publiek.