De Nieuwe Schouwschuit

De Nieuwe Schouwschuit is een periodiek dat door het Historisch Genootschap Beemster wordt uitgegeven, en wordt toegestuurd aan de leden.

De eerste Nieuwe Schouwschuit (plm. 500 exemplaren) verscheen in maart 2003 onder redactie van Ans Engel, Ger Ernsting en Jan de Groot. In hun inleiding schreven ze:

Van de Redactie
De naam van het tijdschrift, “De Nieuwe Schouwschuit”, verdient enige toelichting.

Allereerst “Schouwschuit” – dat gedeelte van de naam verwijst naar een taak van het waterschap: het schouwen (inspecteren) van sloten en tochten om te controleren of de ingelanden de keur (voorschriften) naar behoren naleven. Die taak werd (en wordt nog steeds) gedeeltelijk per schuit uitgevoerd. Ons tijdschrift wil berichten over de schouw van de Beemster geschiedenis – zodoende.

De toevoeging “Nieuwe” wil zeggen dat eerder een “Schouwschuit” heeft bestaan. Dat was het tijdschrift “De Schouwschuit” dat van 1936 tot 1941 door het Historisch Genootschap werd uitgegeven. Na een periode van ruim zestig jaar kun je natuurlijk niet met een zesde jaargang van dat tijdschrift uitkomen. Vandaar dat dit nummer de eerste jaargang betreft van “De Nieuwe Schouwschuit”. Het ligt in de bedoeling om tenminste eenmaal per jaar een aflevering uit te brengen. Het zou tweemaal per jaar kunnen worden indien de hoeveelheid copij en de financiën dat mogelijk maken. De eerste voorwaarde hoeft geen probleem te zijn – wie iets weet dat in de schouw van de Beemster geschiedenis past kan dat nu kwijt.

De redactie bestaat momenteel uit:

Redactie
   
Lid De heer J. de Jong
Lid Mevr. C. Beemsterboer
Lid De heer J. Dehé
Lid De heer V. Falger

In het jaar 2020 zijn er, in het kader van 75 vrijheid, speciale uitgaven verschenen. Het fietsrouteboekje ‘Herinneringen aan de oorlog in de Beemster’ en het boekje ‘De prijs van de Tweede Wereldoorlog’ (biografische achtergronden bij de herinneringsplaquette in Middenbeemster). Beide boekjes zijn voor respectievelijk € 1,00 en € 3,50 verkrijgbaar bij het Bezoekerscentrum, Middenweg 185 in Middenbeemster en bij Serendipity, Middenweg 161 in Middenbeemster.

   

Zoekfunctie Met het onderstaande zoekvak kunt u onze website, inclusief de gescande uitgaves van De Nieuwe Schouwschuit, doorzoeken:

Tip: na het openen van een gevonden pagina of document, kunt u met Ctrl-F gemakkelijk de exacte locatie van het gezochte trefwoord vinden.

Inhoudsopgave Hieronder een opsomming van de verschenen uitgaven met inhoudsopgave. Deze kunnen nog besteld worden bij het secretariaat (zie de contactgegevens op de pagina Informatie). De prijs bedraagt € 2,50 (+ portokosten), voor de jubileumuitgave € 8,00 (+ portokosten). De oudere uitgaven zijn hieronder als PDF te lezen.

20e jaargang, november 2022

 • De sloten om ons bedrijf lagen vol met iepen
 • Berend Kunst
 • Mariënheuvel op Binnenkavel 96
 • Verpakkingsmateriaal
 • Vecht voor vrede
 • Metamorfose van de Beemster bestrating
 • Genealogisch verrassingspakket over de
  Beemster familie Jak
 • Wie worden de nieuwe schrijvers van de
  kroniek van de Beemster ?

20e jaargang, juli 2022

 • De historie van de historische vereniging
 • Twee nieuwe enthousiaste bestuursleden van
  het Historisch Genootschap Beemster
 • Oudste kaart van ingepolderde Beemster?
 • Hakhout in de Beemster
 • 2 Mei 1945. Ooggetuigenverslag van de eerste
  voedseldropping in de Beemster
 • Tiendrecht in de Beemster: ‘een onaangename last’
 • Overpeinzingen bij een vitaal monument:
  de Middenweg
 • Van boerenzoon tot wasfabrikant
 • Mooie tentoonstellingen in beide musea
 • Boeksignalement

20e jaargang, maart 2022

 • Notulen jaarvergadering 2021
 • ‘Betje Wolff’ Museum: Jaarverslag 2021
 • Agrarisch Museum ‘Westerhem’: Jaarverslag 2021
 • Beemster Erfgoed: Jaarverslag 2021
 • Stichting tot behoud van de Weegbrug Beemster: Jaarverslag 2021
 • Stichting Historisch Brandweermaterieel: Jaarverslag 2021
 • Stichting tot behoud van de Nachtegaal: Jaarverslag 2021
 • PR-commissie: Jaarverslag 2021
 • Redactie De Nieuwe Schouwschuit: Jaarverslag 2021
 • Educatiecommissie: Jaarverslag 2021
 • Financieel verslag 2021
 • Kroniek van de Beemster 2021

19e jaargang, november 2021

 • Hoe het begon
 • Leerlooierij in de Beemster
 • 1969 – 2019 50 Jaar Veeteeltstudieclub Beemster
 • Jeugdherinneringen van een watermolenkind
 • Schoonrijden en zwieren op de ijsbaan
 • Nieuwe informatie over oorlogsslachtoffers
 • Boeksignalement

19e jaargang, juli 2021

 • Het was alles tuinders hier
 • Jan Pieter Veening, huisarts en automobiel-pionier
 • Beemsterlingen in dienst van Napoleon
 • Betje Wolff en de Vlissingse vaandrig
 • Een brief van Betje
 • Het Leidse exemplaar van de kaart van de
  onbedijkte Beemster van Pieter Cornelisz. Cort
 • Boeksignalement

19e jaargang, maart 2021

 • Notulen jaarvergadering 2020
 • ‘Betje Wolff’ Museum: Jaarverslag 2020
 • Agrarisch Museum ‘Westerhem’: Jaarverslag 2020
 • Beemster Erfgoed: Jaarverslag 2020
 • Stichting tot behoud van de Nachtegaal: Jaarverslag 2020
 • Stichting tot behoud van de Weegbrug Beemster: Jaarverslag 2020
 • Stichting Historisch Brandweermaterieel: Jaarverslag 2020
 • Stichting tot behoud van de Nachtegaal: Jaarverslag 2020
 • PR-commissie: Jaarverslag 2020
 • Redactie De Nieuwe Schouwschuit: Jaarverslag 2020
 • Educatiecommissie: Jaarverslag 2020
 • Financieel verslag 2020
 • Kroniek van de Beemster 2020

18e jaargang, november 2020

 • Fragmenten uit het oorlogsdagboek
  van Afra Ruijter 1944 - 45
 • Beemsterling Wouter Sas schreef brieven
  vanuit nazi-Duitsland
 • Van Berlijn naar de Beemster in voorjaar 1945
 • De heen- en terugreis van Wouter Sas
 • Wild West in de Beemster
 • De BWB-tegel van ‛de Platluis’
 • De Beemster forten en hun bewoners

18e jaargang, maart 2020

 • In memoriam: Dirk Schuijtemaker
 • Notulen jaarvergadering 2019
 • ‘Betje Wolff’ Museum: Jaarverslag 2019
 • Agrarisch Museum ‘Westerhem’: Jaarverslag 2019
 • Beemster Erfgoed: Jaarverslag 2019
 • Stichting tot behoud van de Weegbrug Beemster: Jaarverslag 2019
 • Stichting Historisch Brandweermaterieel: Jaarverslag 2019
 • Stichting tot behoud van de molen ‘De Nachtegaal’: Jaarverslag 2019
 • PR-commissie: Jaarverslag 2019
 • Redactie De Nieuwe Schouwschuit: Jaarverslag 2019
 • Educatiecommissie: Jaarverslag 2019
 • Financieel verslag 2018
 • Kroniek van de Beemster 2019

17e jaargang, november 2019

 • De zilte wereld van Jan Sanders
 • De ‛Beemster bul’, een zilveren Westfriese munt
  uit 1682
 • Onder het vaandel ten strijde
 • De ‘kerkebuurt’ in Middenbeemster – deel 2
 • Aris de Heer: dammen op wereldniveau
 • Het geleerde trompe-l’œil van een 18e-eeuwse schoolmeester uit Middenbeemster
 • De Beemster vlag van 1962
 • Koe Hooi

17e jaargang, juli 2019

 • “Mijn vader kreeg niet zijn ontslag, hij nam het”
 • Wouter Sluis in Purmerend
 • De ‘kerkebuurt’ in Middenbeemster – deel 1
 • Draagmedaille van Paulus Oosthuizen
 • De bibliotheek van Museum Betje Wolff
 • Boekbespreking

17e jaargang, maart 2019

 • Notulen jaarvergadering 2018
 • Jaarverslagen 2018
 • Financieel verslag 2018
 • Kroniek van de Beemster 2018

16e jaargang, november 2018

 • Meten is weten: Achtergronden van een bijzonder kaartje van
  de Beemster uit 1698
 • Vive la plume! Het schoonschrift van meester Cornelis Eenhuizen
  en het onderwijs in de Beemster
 • Wie portretteerde Dirck van Os?
 • Soms lijkt de geschiedenis zich te herhalen
 • Boekbespreking
 • Vaandel voor vrouwenkiesrecht

16e jaargang, juli 2018

 • Overwegingen bij het raadsel van de verdwenen bemanning van de ED988, 26 juni 1943
 • De kadastrering, een belastingmeevaller voor de Beemster
 • De ‘bietenbrug’ en de ‘erepoort’
 • Met magische groeten van Hedi
 • Gesignaleerd
 • Mooi om cadeau te doen

16e jaargang, maart 2018

 • Notulen jaarvergadering 2017
 • Jaarverslagen 2017
 • Financieel verslag 2017
 • Kroniek van de Beemster 2017

15e jaargang, november 2017

 • Een morgen ploegen
 • Een kerk in de Zuidoost
 • Uit het Agrarisch Museum ‘Westerhem’
 • ‘De Begravenis’
 • Barent Fabritius (1624-1673)
 • Boeksignalement
 • Reacties van lezers

15e jaargang, juli 2017

 • “Allemaal adem inhouden” (deel 2)
 • Sara Ruijter
 • Het raadsel van de verdwenen bemanning
 • Boekbespreking

15e jaargang, maart 2017

 • Notulen jaarvergadering 2016
 • Jaarverslagen 2016
 • Financieel verslag 2016
 • Kroniek van de Beemster 2016

14e jaargang, november 2016

 • De eerste Schouwschuit
 • Niemand heeft recht op onderstand
 • Het kerkraam voor Beemster
 • Hort-Sik (deel 1)
 • Een jubileum geschenk
 • Historische kennis van de Beemster
 • Een Beemstermolen in 1613
 • Gesingnaleerd
 • Antwoorden historische kennis

14e jaargang, juli 2016

 • Op zoek naar het familieverhaal van Carel Fabritius
 • Een oude flabbe in de Beemster
 • Niemand heeft recht op onderstand
 • Jan Mens in de Beemster
 • Schoolreisje Midden-Beemster naar Haarlem en omstreken
 • Reacties van lezers
 • Boeksignalement

14e jaargang, maart 2016

 • Notulen jaarvergadering 2015
 • Jaarverslagen 2015
 • Financieel verslag 2015
 • Kroniek van de Beemster 2015

13e jaargang, november 2015

 • Geluk of een wonder?
 • Uit het dagboek van meester Porte
 • The Five Pilots
 • Herinneringen aan de interneringsdagen
 • NSB in de Beemster
 • Gebombardeerd Lotgevallen aan de Hobrederweg
 • Op de bres voor de geschonden schoonheid van Neerlans schoonste polder
 • Boeksignalement

13e jaargang, juli 2015

 • Pijlsnelle boodschappers
 • Uit het dagboek van meester Kohne
 • Geluk of een wonder?
 • Rond de jaarwisseling 1944/45
 • “Wat zijn ‘Joden’?”
 • De familie Droog, toevlucht in de hongerwinter
 • Witte Kruis en Luchtbeschermingsdienst in de Beemster tijdens WO II
 • Herinneringen van een 75-jarige onderduiker
 • Recepten voor snoek, de inundatie-lekkernij
 • Vooroorlogs stemgedrag in de Beemster
 • Dagboek voor Gerrit
 • Boeksignalement

13e jaargang, maart 2015

 • Notulen Jaarvergadering 2014
 • HGB, Jaarverslag 2014
 • Jaarverslagen 2014
 • Financieel Verslag 2014
 • Kroniek van de Beemster 2014

12e jaargang, november 2014

 • Drie generaties Laan, huis- en rijtuigenschilders in de Beemster; Corrie Beemsterboer-Köhne en Geert Heikens
 • De Ziekenauto
 • Beemsterling Pieter Kramer overleefde het beleg van Antwerpen niet; V.S.E. Falger
 • De achtkantige houten zonnewijzer; Johan de Jong
 • Boeksignalement; V.S.E. Falger – ‘Familie Koning 1530 – heden. Het geslacht Koning in 4 tijdlijnen’
 • Reacties van lezers

12e jaargang, juli 2014

 • Het batig saldo van de jubileumfeesten van 1937
 • Museumstukken: Horlogekastje; Geert Heikens
 • ‘De Kankerziekte der Boomen’; Ger Ernsting
 • ‘Een wit damast camisool, geborduurt met goude bloemen’: kleding van eigenaren en gebruikers van Beemster goederen in de 18e eeuw (deel 2); Linda Koopman
 • Boekbespreking; Michiel Hooijberg, John Dehé
 • ‘De geschiedenis van korenmolen De Nachtegaal in de Beemster’
 • ‘Een bijzonder eiland in de polder’
 • Reacties van lezers

12e jaargang, maart 2014

 • Notulen jaarvergadering 2013
 • Jaarverslagen 2013
 • Financieel Verslag 2013
 • Kroniek van de Beemster 2013

11e jaargang, november 2013

 • ‘Welbedankt voor de mooie kerstboom’. Jeugdherinnering van G. Köhne
 • Soldaten en voedselschaarste: de Beemster in de Eerste Wereldoorlog (2); John Dehé
 • ‘Een wit damast camisool, geborduurt met goude bloemen’: kleding van eigenaren en gebruikers van Beemster goederen in de 18e eeuw (deel 1); Linda Koopman
 • Lezersonderzoek De Nieuwe Schouwschuit
 • Boeksignalement; V.S.E. Falger
 • ‘Beemster 1612 – Purmerenderweg 2012’
 • ‘Het burenboek van ‘De Tuinhoek’. Portretten van bewoners tijdens het 400-jarig bestaan van de Beemster’
 • ‘Buurtvereniging ‘Ons Hoekje’ 75 jaar! Onze leden en hun huizen’

11e jaargang, mei 2013

 • Vader Niek; Simone van der Heide
 • De Weegbrug aan de Jisperweg; Ger Ernsting
 • Herinneringen aan de weegbrug; Annelies Schoutsen – van der Werff
 • Bange jaren: de Beemster in de Eerste Wereldoorlog; John Dehé
 • Begraven in de Beemster in de 17e en 18e eeuw; Katja Bossaers
 • Stier ‘Artis’ met de échte Jan Man; Cees de Waal
 • Boeksignalement: ‘400 Jaar Beemster, 1612-2012’
 • Reacties van lezers

10e jaargang, november 2012

 • ‘Gereguleert, geordonneert, ende gedistingueert’. Ideaal en werkelijkheid in het ontwerp van de Beemster; Jaap Evert Abrahamse en Lammert Prins
 • Ontwikkeling van de waterbeheersing in de Noord-Hollandse droogmakerijen; Bart Schultz
 • Historische fout bij herinrichting Beemster kerk in de vijftiger jaren; Jaap van der Veen
 • Boeksignalement; John Dehé: ‘Nieuwe Kroniek van de Beemster’
 • Advertorial: Drukkerij Hoogcarspel

10e jaargang, maart 2012

 • Pieter Jan Hooft, Nederlands-Indisch oorlogsslachtoffer uit de Beemster; Jan Pieter Hooft
 • Museumstukken: Toverdoos; Geert Heikens
 • Katholieken, Gereformeerden en de Honderdste Morgen; Ger Ernsting
 • Wie wat bewaart, heeft wat; V.S.E. Falger
 • Boven Water! Nieuwe inzichten en de geschiedenis van de Beemster. Symposium Historisch Genootschap
 • Reacties van lezers
 • Uit het fotoarchief

9e jaargang, november 2011

 • ‘Voor ’t Beemster wel en Vaderland’. De Bataafs-Franse tijd (1795-1813) op polderniveau; Diederik Aten
 • Het verhaal achter een vuurstenen bijl; Drs. N. van den Brom
 • “Te Theegasten”; D. Schuijtemaker
 • Het kerkhof van Middenbeemster: een nieuwe Fundgrube van Beemsterse geschiedenis; V.S.E. Falger
 • Reacties van Lezers
 • Boeksignalement; Johan de Jong
 • Voorzitters van het HGB & Ereleden

JUBILEUMUITGAVE, 9e jaargang, april 2011

 • Jubileumviering
 • De Schouwschuit als opmaat voor een historische vereniging in de Beemster; V.S.E. Falger
 • Van de oud-voorzitter D. Schuijtemaker
 • Van de oud-voorzitter Cor Schumacher
 • ‘Een duistere zaak’; Ger Ernsting
 • In roeden gemeten; Johan de Jong
 • Het raster nader bekeken; Michiel Hooijberg
 • De knotwilgen van tante Hil 1879-1965; D. Schuijtemaker
 • ‘Laet noyt hooren in u koey sanck noch praeten…’, Eendenkooien in de Beemster; Linda Koopman
 • Zuidoostbeemster uitgebreid; Johan Dehé
 • De Klaterbuurt; Jan Deckwitz, Jan de Groot en Andries de Jong
 • Boeksignalement; V.S.E. Falger
 • Reacties van lezers & gevraagd
 • Voorzitters van het HGB & Ereleden

8e jaargang, november 2010

 • Herinneringen over het leven op een dagfabriek
 • Scamozzi in de polder
 • De Beemster: zelfstandig rechtsgebied in ‘een land van goede politie en justitie’
 • De toestand van de landbouw in de Beemster 1854-1874
 • Boeksignalement
 • In memoriam Wijndel Jongens
 • ‘Beemster – stolp & landschap’

7e jaargang, november 2009

 • Jeugdherinneringen van Dieuwertje Ruijterman (1869 – 1956)
 • Beemsterbeurs te Purmerende
 • De geschiedenis van het schouwen in de Beemster
 • Museumstukken: Voedselzak
 • Zomerstal – een oud Noord-Hollands gebruik
 • Zwaansvliet
 • De Beemsterjaren van Jac. Jongert
 • Reacties van lezers

6e jaargang, november 2008

 • De lotgevallen van een Beemsters gezin in de landbouwkolonie
 • De was
 • IJsclub Bamestra
 • Reclame over de post
 • Lommerrijke lanen: wegbeplanting in de Beemster
 • Buitenplaatsen in de Beemster
 • Museumstukken: Het zweepje
 • Willem Usselincx
 • Reacties van de lezers

5e jaargang, november 2007

 • Een vorstelijk geschenk
 • Wouter Geurtsz en het Beemster Uurwerk
 • Middenbeemster & Kerkgang
 • Meer dan één pk
 • De Speelwagen
 • Piet Doets en de Nettenboet

4e jaargang, november 2006

 • Eene groote aantrekkelijkheid voor jong en oud
 • Mijn Leven in de Beemster
 • Beemsternoorddijk & stolp ‘De Steenplaats’
 • Van Palmbomen, Deense ossen en Saffraanperen
 • Charley Toorop

3e jaargang, november 2005

 • Inundatiesluis in de Zuiddijk van de Beemster
 • De drie K’s: ‘Kerk, Kazerne & Kapitaal’
 • Beemster Jachten
 • Beemsterzuiddijk, Nh. Kanaal en Neckermolen
 • Een prachtige weg, maar
 • De buurt krijgt haar eigen ‘Ziekenbarak’
 • Polder Buschoot en noodseingever nr. 10
 • Willem Marinus Dudok

3e jaargang, maart 2005

 • Middenbeemster & Travaille
 • Hendrik Scheringa, burgemeester van Beemster
 • Dichtbij huis
 • Beemstersluis & wapens te Lutje Schardam
 • Sociale Woningbouw op de buurt: woningbouwvereniging “Goud Wonen”
 • Boeren-, hooi- of speelwagen te Beemster
 • Tussen Rembrandt en Vermeer

2e jaargang, maart 2004

 • Maartje Molenaar …
 • De Beemster en de Armada
 • Meneer de Ruiter
 • Tot nut van’t algemeen
 • Beemster, hoeve Jacatra
 • Verdronken Land
 • Genie-peilschaal te Beemster
 • Braakensiek tekende in de Beemster

1e jaargang, maart 2003

 • Zevenenzestig jaar Historisch Genootschap Beemster
 • Een interview met Jan Stolp
 • Een vroege geschiedenis van de Beemster
 • Het architectonisch ontwerp van de Beemster
 • Bekende Nederlanders en de Beemster: Leo Gestel

Wilt u ook De Nieuwe Schouwschuit toegezonden krijgen? Meldt u zich dan als lid van het HGB.